Donald J. Trump och Kim Jong Un möts för en middag i Hanoi för sitt andra toppmöte (februari 2019). Foto: Shealah

Aktuell debatt

Hur reagerar vi, när oron i världen tilltar?

Toppmötet i Hanoi avbryts i förtid samtidigt som Indien och Pakistan går till skarp attack mot varandra. Detta innebär att orosmolnen hopar sig över den globala fredssträvan. Sverige och EU bemöter detta med både utsträckta händer och upprustat försvar.

Var fredssamtalen mellan USA och Nordkorea bara ett spel för gallerierna? Ledarskribenten Gunnar Jonsson menar just detta. Nordkorea vill lätta sanktionerna och Trump vill avleda från de inrikespolitiska problem han brottas med samt förstärka bilden av sig själv som global fredsmäklare.

Några konkreta resultat av detta möte som bidrar till en positiv utveckling på kärnvapenfronten finns inte. Däremot, anser ledarskribenten Martin Liby Troein, att något “galna”, eller åtminstone skenbart oberäkneliga ledare, kan minska risken för att någon faktiskt tar till kärnvapen. I konflikten mellan Indien och Pakistan som blossat upp i veckan är det just så, båda hotar att ta till kärnvapen vid en tillräckligt stor kränkning. Men att de avvaktar bygger på att de båda ser att den andra faktiskt kan omsätta detta hot till verklighet, skriver Liby Troein.

Så hur agerar våra makthavare på dessa möjligen tilltagande hot? EU flyttar fram positionerna i Sydostasien, beskriver Carl Lentz. Detta genom att fördjupa handelssamarbete samt att verka för säkerheten i regionen genom att bland annat förespråka transparens och en maktbalans mellan nationerna.

För Sveriges del håller totalförsvaret på att rustas upp, men grundaren av Totalförsvarsstiftelsen, Freddy Jönsson Hagberg, belyser att den tydliga finansieringsplan som krävs ännu inte finns på plats och att processen tar för lång tid.

Ett av de konkreta hoten – som målas upp av Robin Häggblom i en ledare i Svenska Dagbladet – är Iskander-robotarna som Ryssland innehar. Mot dessa är Sverige i full färd med att skaffa ett försvarssystem till en prislapp av 20-30 miljarder kronor. Finland avstår från denna investering.

“Det är dyrt att vara fattig” avslutar Robin Häggblom sin ledare. Detta kan bara tolkas som att han anser att Sverige tagit ett korrekt beslut i frågan. Ingvar Persson stämmer in genom att uttrycka att “det känns som att ragnarök närmar sig från alla håll” samt att detta troligen kommer att prägla EU-valet i maj, temat kommer vara något i stil med “det vi behöver skydda oss mot”.

Det verkar som att vi behöver förlika oss med att vi idag lever i en mer oförutsägbar värld, men vi får inte gripas av panik, vad som nu ställs på prov är förmågan att förebygga konflikt genom att utveckla samarbeten där vi kan gå mot en gemensam fredlig lösning – möjligen i kombination med att verka lite oberäkneliga.

Toppmötet i Hanoi

Gunnar Jonsson, Dagens Nyheter
“Radarparet Trump och Kim spelar för galleriet”

Martin Liby Troein, Dagens Nyheter
“När ledarna verkar galna minskar (kanske) risken för krig”

Säkerhets- och försvarspolitik

Carl Lentz, Svenska Dagbladet
“EU flyttar fram positionerna i Sydostasien”

Freddy Jönsson Hanberg, Svenska Dagbladet
“Totalförsvaret behöver förmåga här och nu”

Robin Häggblom, Svenska Dagbladet
“Iskander är så mycket mer än bara en ballistisk robot”

Ingvar Persson, Aftonbladet
“Ragnarök närmar sig från alla håll”

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: