Schysta arbetsvillkor är avgörande både för fattigdomsbekämpning och klimatomställningen, skriver Union to Union.

Debatt

Hallå EU-parlamentariker! Jobba hårdare för schysta jobb!

På söndag är det val till Europaparlamentet och mycket handlar om EU:s interna frågor. Men EU är också en viktig utrikespolitisk aktör, inte minst i rollen som världens största biståndsgivare. Därför är det oerhört angeläget att de nyvalda, svenska parlamentarikerna satsar redan från dag ett på att EU:s bistånd ska vara inriktat på schysta och hållbara jobb.

Dagarna före valet den 26 maj handlar debatten framförallt om EU:s interna utmaningar gällande demokrati och mänskliga rättigheter, vilka givetvis är oerhört angeläget för medlemsländerna. Men dessa frågor får inte leda till att EU:s roll som global aktör prioriteras ner.

År 2018 uppgick EU:s totala bistånd till drygt 70 miljarder euro. Det gör EU och medlemsländerna till världens största biståndsgivare, enligt Sida. En betydande biståndsbudget innebär att unionen kan göra stor skillnad för att förändra livet för miljontals människor, särskilt de som lever i utsatthet och fattigdom i låg- och medelinkomstländer.

Jobb under goda arbetsförhållanden en nyckel

Det uttalade syftet med EU:s bistånd är att ge stöd så att människor kan bekämpa förtryck och ta sig ur fattigdom. Att bidra till att det skapas fler jobb i länder med utbredd fattigdom är en avgörande del i det arbetet. Jobb och framtidstro kan stärka länders ekonomier och bidra till att marginaliserade grupper, såsom kvinnor och unga, inkluderas på arbetsmarknaden.

Men för att långsiktigt ta människor ur fattigdom krävs att nya arbetstillfällen samtidigt innebär anständiga arbetsvillkor, löner som arbetstagarna kan leva på och en konstruktiv dialog mellan arbetsmarknadens parter. Produktiva anställningar med anständiga arbetsvillkor är centrala för en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning.

Idag brottas en rad låginkomstländer med utmaningar som står i vägen för anständiga arbetsförhållanden. Det handlar inte minst om att en stor del av befolkningen arbetar inom den informella ekonomin, vilket betyder att sociala skyddsnät saknas och att arbetstagares rättigheter till organisering och förhandling inte respekteras.

Inom biståndet kan de här utmaningarna bara mötas effektivt med en politik som har förståelse för betydelsen av anständiga arbetsvillkor och genom samverkan med starka, demokratiska och representativa fackförbund. Det betyder biståndsinsatser i samarbete med fackliga organisationer och som genom stöd till dialog och organisering verkar för formella anställningar, ett stärkt socialt skydd och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Arbetstagarnas rättigheter avgörande i klimatomställningen

Även i EU:s arbete med den nödvändiga klimatomställningen är anständiga arbetsvillkor en avgörande komponent. Med denna omställning följer stora möjligheter att kombinera hållbar utveckling och arbetstillfällen inom nya sektorer. FN:s arbetslivsorgan ILO har konstaterat att det under de kommande åren kan skapas runt 24 miljoner klimatvänliga jobb, med andra ord arbetstillfällen som fungerar i en fossilfri ekonomi.

Samtidigt vet vi att jobb försvinner och förändras som en effekt av klimatomställningen och att nya arbetstillfällen inte skapas per automatik på samma plats och i samma sektorer. Det behövs en aktiv politik för att arbetstagarnas rättigheter inte ska glömmas bort i omställningen, med försämrade arbetsvillkor och utsatthet som följd.

Som facklig biståndsaktör ser vi på Union to Union, med våra medlemmar LO, TCO och Saco, vikten av fackföreningarnas engagemang i arbetet för en socialt rättvis omställning – en ”Just Transition”. Ett starkt stöd för detta inom biståndet är avgörande för en omställning där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet binds samman.

EU-parlamentarikerna måste jobba för schysta jobb

Därför vill vi uppmuntra de svenska EU-parlamentarikerna att arbeta aktivt för att frågor som rör anständiga arbetsvillkor och fackliga rättigheter blir prioriterade i EU:s utvecklingspolitik. Detta är en av våra tids absolut viktigaste frågor.

Bara med ett bistånd som ser kopplingen mellan jobbskapande, anständiga arbetsvillkor och fattigdomsminskning kan en långsiktig och hållbar utveckling skapas.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: