Ett oljefält är ett område i jordskorpan med stora möjligheter till ekonomiska vinningar. Bild från Kalifornien. Foto: Babette Plana. Källa: Flickr.

Spaning

Från fossilfritt till fossilfritt

Tänk dig att ett land kan genomgå en hastig tillväxtresa genom att avstå det fossilberoende steget. Tanken att färdas från ett fossilfritt samhälle till fortsatt fossilfritt skulle innebära en ny världsordning och ett stort steg för mänsklighetens kamp mot klimatförändringarna.

Världens industrialiserade länder uppstod genom att inledningsvis vara fossilfria, därefter till att bli fossilberoende och nu återigen försöka bli fossilfria igen. Världens utvecklingsländer har möjlighet att bli industrialiserade – och skulle kunna avstå steget att bli fossilberoende. Steget till att bli ett industrialiserat land brukar gå via fossila bränslen, men som världen ser ut finns nu en chans till en annan väg till framtiden. En framtidsresa där vinnarna inte enbart är utvecklingsländerna – utan även vårt klimat. 

Fossil betyder uppgrävd eller urgammal och detta beskriver det samhälle utvecklingsländer kommer bygga upp om steget till tillväxt går genom att vara ett fossilt samhälle. Klimatförändringarna innebär en språngbräda för utvecklingsländer att bli gröna ekonomier eftersom länderna inte behöver genomgå en fossilberoende utvecklingsfas, vilket dagens industrialiserade länder har fastnat i. Om de industrialiserade länderna avstår klimatomställningen medan dagens utvecklingsländer ser ekonomiska vinningar med ett grönare samhälle, kan det leda till en ny världshegemoni.

För industrialiserade länder verkar klimatomställningen definieras som en tillbakagång och ett hinder. Om industrialiserade länder såg klimatomställningen som önskvärd skulle industrialiserade länder varit på god väg att bli klimatneutrala. Världens rikaste länder är fortsatt stora utsläppare. G8-länderna orsakade tidigare halva världens utsläpp innan produktionstunga Kina gjorde industrigruppen sällskap, enligt WWF.

När dagens industrialiserade länder är avvaktande i klimatomställningen kan en ny världsordning uppstå.

Elektricitetsbehovet i världen är enormt och källan till energi finns och har alltid funnits i sol, vind och vatten. Bilden visar en möjlig vindkraftsanläggning med inspiration från en byggnad i Lissabon. Foto: Daniel Arrhakis. Källa: Flickr.

Utvecklingsländerna behöver investera i den gröna omställningen istället för oljan – det svarta guldet. Det är Chile ett exempel på. 2012 producerade landet enbart fem megawatt solenergi, vilket motsvarar enbart 20 personers årliga energiförbrukning för matlagning. Men efter tusentals miljoner i investeringar något år senare producerades tre fjärdedelar av Latinamerikas totala solcellsenergi i landet. Enbart under 2020 installerade Sverige solceller motsvarande 400MW, enligt Energimyndigheten.

Klimatomställningen blir allt mer lönsam. Kostnaden för solkraft föll 89 procent senaste decenniet, enligt OurWorldInData, och solenergi är billigare än fossila bränslen, fastställer det internationella energiorganet IEA.

Den nya världshegemonin kan även stabiliseras eftersom dagens utvecklingsländer besitter stora mängder naturresurser, en ung befolkning och en potentiellt snabb tillväxt genom utländska investerare. Det är utvecklingsländernas naturresurser som har bidragit till den rådande världshegemonin. Rikedomarna från utvecklingsländernas naturresurser ligger än idag till grund för flera av industriländernas välstånd.

Verkligheten är ofta mer komplex än teorin. Samtidigt krävs det nytänkande utvecklingsteorier eftersom beprövade metoder inte har ändrat världshegemonin sedan Storbritannien upptäckte fossila bränslen på 1700-talet.

Klimatomställningen är därmed en av flera genvägar till framtidens välstånd för utvecklingsländerna. Postkolonialismens tidsepok kan vara över när utvecklingsländerna ser potentialen i ett framtida fossilfritt samhälle.

 

Dela det här: