Kraften i civilsamhället behöver tas till vara för att vända den anti-demokratiska utvecklingen. Bild från Women’s March i Washington DC, oktober 2020. Foto: Mobilus In Mobili (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

Krönika

Förtroende och tillit avgörande för att stärka demokratin

Demokratin är på tillbakagång i världen, och den globala hälsokris som coronapandemin skapat innebär ytterligare utmaningar. Detta diskuterades under seminariet ”Democracy, human rights and the pandemic – impact and opportunities”, anordnat av International IDEA.

En röd tråd gick genom IDEA:s livestreamade samtal – vikten av förtroende och tillit. Om vi lyckas förstärka dessa värden kan det demokratiska samhället komma starkare ur krisen.

Under pandemin har det blivit tydligt att människor dras till trygghet och förutsägbarhet. Kevin Casas-Zamorra, generalsekreterare på International IDEA, kallar detta för ”fear of uncertainty” – rädsla för ovisshet. Han menar att statens kapacitet är avgörande för att minska rädslan. Med statens kapacitet menas hur bra institutioner som välfärd, förvaltning, rättsstat och skatteinsamling fungerar. Om dessa institutioner fungerar bra höjs förtroendet för staten och demokratin. Det som krävs för att minska rädslan för ovisshet är alltså det samma som skapar och upprätthåller en bra demokrati – återigen förtroende och tillit. 

 – De här institutionerna hjälper till att sänka graden av osäkerhet, och höjer på så sätt oddsen för att demokratin ska lyckas, säger Kevin Casas-Zamorra.

En kris kan skapa politisk förändring genom att visa upp samhällets brister, t ex inom hälsovård och välfärd. Katarzyna Gardapkhadze, biträdande direktör på ODIHR, flaggar för risken att tillfället inte utnyttjas. Hon menar att civilsamhället och politiska processer i nuläget rör sig ifrån varandra. För att pandemin ska leda till förändring behöver den utvecklingen vändas och kraften i civilsamhället tas till vara. 

 – Tillit är centralt och kommer från två håll. För det första – förmågan hos demokratiska institutioner att leverera. För det andra – utrymmet för människor att engagera sig och bli lyssnade på. När dessa möts blir vårt samhälle motståndskraftigt i kris, säger Katarzyna Gardapkhadze.

Förtroende och tillit är demokratins starka kort. Vårt demokratiska samhälle står inför stora utmaningar, men med hjälp av dessa kort kan vi komma stärkta ur pandemin och vända den anti-demokratiska utvecklingen.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: