Kvinna med Tunisiens flagga målad i ansiktet.

Efter mycket kamp från civilsamhället har våld mot kvinnor förbjudits i Tunisien.

Debatt

Fler länder måste följa Tunisien och förbjuda våld mot kvinnor

I Tunisien utsätts nästan hälften av alla kvinnor för våld. Fram tills nyligen var våldet inte olagligt, men efter en hård kamp har landet nu förbjudit könsbaserat våld. Tunisiens arbete med att etablera nationellt stöd för lagen kan stå som exempel för andra länder, skriver Patricia Grundberg på FN:s befolkningsfond UNFPA.

Ingången till skyddscentret på en gata i Tunis
Ingången till skyddscentret Beity i Tunis.

På en smal gata i Tunisiens livliga medina – huvudstadens gamla stadskärna – håller en blå dörr entrén till en fristad av tillflykt och rehabilitering för kvinnor utsatta för våld. Skyddscentret Beity erbjuder temporärt boende till särskilt utsatta kvinnor såsom ensamstående mödrar, fattiga och migranter från alla delar av Tunisien.

Vid entrén möts jag av Sana Ben Achour, som är både grundare och president av Beity. Hon är en välkänd tunisisk akademiker, advokat och feminist med en specialisering i offentlig rätt.

Achour berättar att centret är det första av sitt slag i Tunisien. Det öppnades år 2013 och blev sedan omplacerat till medinan i slutet av 2016. Enligt Achour har medinan en blandad befolkning och är en plats där kvinnorna känner sig accepterade och stöttade av lokalsamhället. Och kvinnorna som bor på Beity behöver precis det – rehabilitering och stöd.

Kvinnor får hjälp

Beity har 15 rum och erbjuder tillfälligt boende för 30 kvinnor och deras barn. Många fler kvinnor får dessutom stöd från Beity via kortare besök dagtid. Stödet inkluderar juridisk rådgivning, hälsoundersökningar, psykiskt stöd och finansiell rådgivning samt information om de tjänster som finns tillgängliga i regionen. Centret hjälper också kvinnorna att bygga upp självständighet genom att öka medvetenheten om livsstil, därtill sexuell och reproduktiv hälsa, ekonomiska och sociala rättigheter och jobbsökande.

UNFPA, FN:s befolkningsfond, är den främsta ekonomiska bidragsgivaren till Beity och står också för en stor del av det tekniska stödet med att utforma och implementera aktiviteter och tjänster. Detta stöd ges som en del av ett mycket större program mot könsbaserat våld i Tunisien, i vilket UNFPA stöttar ytterligare 6 center i andra regioner, varav 3 som erbjuder övernattning.

Få anmäler övergrepp

Ändå är behovet av temporära bostäder som Beity mycket större än vad som finns tillgängligt i Tunisien. Enligt en undersökning från 2010 av styrelsen för familj och befolkning (ONFP), har 48 procent av tunisiska kvinnor upplevt någon form av fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. En alarmerande hög siffra och långt över det globala genomsnittet på en av tre kvinnor. 73 procent av dessa kvinnor visste inte var de skulle vända sig när de utsattes för våld. Endast få kvinnor pratar om våld, rapporterar det och söker stöd.

Fram till nyligen fanns det ingen lag som förbjöd könsbaserat våld i Tunisien. Efter ihärdigt arbete av UNFPA, tillsammans med ministeriet för kvinnor, familjer och barn, och olika civilsamhällesaktörer, antogs en lag som förbjuder våld mot kvinnor i juli 2017. Lagen trädde i kraft i februari 2018. Sedan dess har UNFPA arbetat aktivt för att öka kunskapen om lagen bland allmänheten.

På UNFPA:s landskontor i Tunisien möter jag programanalytiker Walid Benamara som varit en av de drivande krafterna i arbetet med lagen hos UNFPA. ”Vi är mycket nöjda med lagen eftersom det är den första som definierar våld mot kvinnor som en brottslig handling. Definitionen innehåller ett brett spektrum av våld, från sexuellt och fysiskt våld till ekonomiskt och psykiskt våld”, berättar Benamara.

Vilja att förändra

Även om den första domen ännu inte har fällts sedan lagen trätt i kraft, så har det gjorts framsteg. En större andel kvinnor rapporterar nu sina fall till myndigheterna och ett flertal fall är under utredning.

I söndags var det den internationella dagen mot våld mot kvinnor och frågan lyftes i många forum världen över. Men endast synligt är inte tillräckligt, det behövs också handling. Det är oacceptabelt att det idag till exempel endast är 78 länder som explicit kriminaliserar våldtäkt inom äktenskapet.

Fler länder måste följa Tunisiens exempel och förbjuda könsbaserat våld i nationell lagstiftning. Här kan det internationella samfundet hjälpa till att sätta press på regeringar. Det är ett första steg i rätt riktning och ger en ram för polis, domstolar och andra myndigheter att verka inom. Nästa steg är att se till att rätt insatser läggs på implementering och att arbeta aktivt med att öka jämställdhet och ändra skadliga sociala normer.

Om fler länder tar sitt fulla ansvar för att stoppa könsbaserat våld, hoppas vi att allt färre kvinnor tvingas fly till skyddscenter – liksom Beity.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: