Debatt

EU:s handelsavtal måste bli rättvisa

När EU skriver handelsavtal med utvecklingsländer kommer ofta EU:s egna intressen i första hand. Avtalen gynnar stora och resursstarka företag och länder, medan fattiga länders varor tappar i värde. Nu måste EU börja stå upp för rättvisa samarbeten där utveckling och social tillväxt premieras, skriver europaparlamentarikern Jytte Guteland (s).

Handel är en viktig del för att bekämpa fattigdom och för utveckling. Frihandel öppnar upp nya marknader och ger möjligheter för människor och länder att exportera varor till nya delar av världen vilket leder till ekonomisk tillväxt. Men handeln måste bygga på rättvisa villkor.

De avtal som EU sluter med länder på bland annat den afrikanska kontinenten måste ta hänsyn till ländernas olika utvecklingsgrad och EU måste visa flexibilitet och lyhördhet i förhandlingsprocessen. Att stressa fram avtal är kontraproduktivt.

Har mött högljudd kritik
Sedan drygt tio år tillbaka förhandlar och ingår EU ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med de så kallade AVS-länderna, länder som ligger i Afrika, Västindien och Stilla havet. Dessa avtal har i sin uppbyggnad och utformning stött på högljudd kritik, inte minst från civilorganisationer som arbetar med just utvecklingsfrågor i de berörda länderna.

Kritiken av EPA-avtalen bottnar i att EU:s egna intressen anses värderas högre än vad som är bäst för de AVS-länder som ingått de handelsavtal som EPA utgör och att den liberalisering som krävs går för fort. Att liberaliseringen ska ske snabbt kan innebära att känsliga sektorer, som skulle behöva en långsiktig- och planerad liberalisering, inte kan skyddas.

Inhemska varor kan tappa i värde
Även om syftet bakom kravet på liberaliseringen av marknaden är att det skulle öka tillväxten för dessa länder och öka utvecklingstakten så riskerar det att försvaga värdet av de inhemskt producerade varorna. EU kan, genom de nya handelsavtalen, på ett mer gynnsamt sätt sälja varor till dessa länder och detta skulle kunna urholka värdet av det som produceras av länderna själva.

Såväl Socialdemokraterna och den Socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet delar den kritik mot EPA-avtalens utformning där AVS-länder missgynnas av orättvisa handelsförhållanden som främjar stora och redan resursstarka länder och företag.

Att värdet av råvaror och senare förädlade varor, producerade av AVS-länder, minskar i värde hämmar inte bara den inhemska utvecklingen utan försätter också länderna i en tydligare beroendeställning gentemot EU än tidigare.

Handelsavtal måste vara rättvisa
Vi Socialdemokrater anser att handelsavtal i första hand måste präglas av rättvisa. Utvecklingshänsyn måste därför vara vägledande i det internationella handelssystemet för att även fattiga länder ska kunna dra nytta av globaliseringens välfärdsvinster. Att handelsavtal existerar mellan EU och externa aktörer är i sig ett gynnsamt samarbete, men egenintressen får aldrig överordnas den ekonomiska rättvisan i samarbetet. Alla EU:s frihandelsavtal måste ha ett utvecklingsperspektiv.

Grunden för EPA-avtalen bör vara utveckling, partnerskap och regional integration och måste resultera i långsiktiga och utvecklingsvänliga handelsavtal. EU måste vara berett att göra fler och mer omfattande åtaganden än länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet.

EU är idag en stark ekonomisk kraft i världen och har starka relationer till många länder över hela världen. Därför är det viktigt att just EU också står upp för rättvisa samarbeten där utveckling och social tillväxt premieras.

Jytte Guteland, socialdemokratisk Europaparlamentariker

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät