Jämlikhet och klimat var två huvudämnen i Magdalena Anderssons Almedalstal. Bilden är från hennes tal 2017. Foto: News Oresund (CC BY 2.0)

Analys

”Det handlar om rättvisa över hela planeten”

I ett personligt, Sverigefokuserat tal betonade Socialdemokraternas Magdalena Andersson vårt gemensamma ansvar för framtiden. Hon nämnde speciellt klimat och jämställdhet som globala fördelningsfrågor i behov av socialdemokratiska lösningar.

Finansminister Magdalena Andersson förde under fredagen Socialdemokraternas talan från Almedalens stora scen. Talet präglades genomgående av jobb, välfärd och rättvis fördelning inom Sveriges gränser. Frågor som enligt Socialdemokraterna är en förutsättning för jämställdhet och grunden i ett jämlikt samhälle.

Det är enligt Magdalena Andersson tack vare den svenska modellen som Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Idag pågår dock en global motoffensiv mot dessa värden. Andersson nämner specifikt rätten till abort och refererar till Michelle Bachelet, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, som hävdar att det pågår ”en organiserad offensiv mot jämlikhet mellan könen och mot kvinnors rättigheter”.

Finansministern kritiserar partier på den svenska högerflanken och menar att vi bör vara vaksamma när de försöker prata om en så kallad ny feminism. Högerns nya feminism är inte ny, men den har alltid varit fel ute, menar hon. Den har bland annat stått för motstånd till pappaledighet, särbeskattning och abort, samt motstånd till den rösträtt som i år firar 100 år. Andersson menar att detta är en del av den internationella offensiv Michelle Bachelet talar om och som vi måste ta strid mot. Hon lyfter bland annat betydelsen av normer och sociala konstruktioner kopplade till kön.

– För vi har ju så mycket jämställdhetsarbete kvar att göra, vi behöver mer jämställdhetspolitik, inte mindre, säger Magdalena Andersson.

Hon talar vidare om klimatet som en global rättvise- och jämlikhetsfråga.

– Jämlikhet och rättvisa handlar inte bara om oss som lever här och nu. Det handlar också om rättvisa för våra barn och barnbarn, om rättvisa över hela planeten. När vi i den rika världen slösar, så drabbas människor i fattigare länder, säger Magdalena Andersson.

Finansministern blickar tillbaka till 1972, då Sverige stod värd för FN:s första miljökonferens. Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme talade om vårt gemensamma ansvar för framtiden. Enligt Magdalena Andersson vill socialdemokraterna – nu som då – bygga ett klimatsmartare samhälle på ett socialdemokratisk vis, ett grönt folkhem. Andersson poängterar vikten av att den gröna omställningen ska gynna alla och vara en rättvisefråga, inte en klassfråga, och genomföras på ett sätt som får rimliga konsekvenser för var och en. En gedigen utmaning för finansministern och hennes partikollegor, både på hemmaplan och internationellt.

Enligt Andersson har dock politiken aldrig haft bättre förutsättningar för att genomföra en klimatomställning. Tur är väl det, då hon också menar att det största ansvaret ligger hos just politiken snarare än på individen och dess val i vardagen. Låt oss därför hoppas att regeringen lyckas omsätta dessa förutsättningar till praktik. För en klimatomställning som fungerar, inte bara i varje del av vårt land, utan i varje del av vår jord. Så att alla verkligen kan vara med.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: