Rörelsen som har kämpat för aborträtten i Argentina har använt den gröna färgen i sina kampanjer – och har därför kommit att kallas för ”Den gröna vågen”. Foto: Lara Va, Wikimedia.

Analys

”Den gröna vågen” visar vägen i kampen för aborträtt

På många håll i världen inskränks kvinnors rätt till sina egna kroppar genom konservativ abortlagstiftning. I flera länder i Syd-och Latinamerika blåser vinden däremot åt andra hållet. I Argentina har rörelsen som har kämpat för aborträtt och haft ett stort inflytande över landets legalisering av aborter kommit att kallas för “Den gröna vågen”. Nu har rörelsen spridit sig till andra länder på kontinenten.

I september varje år infaller den internationella abortdagen, och i samband med det uppmärksammas faktum att aborträtten hotas på många håll i världen. I Polen har abortlagstiftningen skärpts ytterligare genom att landets regering i januari tillkännagav att även aborter av skadade foster ska förbjudas. Lagstiftningen i vissa delstater i USA har också blivit mer restriktiv. Den första september infördes en ny abortlag i Texas som förbjuder abort efter sjätte graviditetsveckan och inga undantag görs för de som blivit gravida till följd av en våldtäkt eller incest. 

Det råder inget tvivel om att de som kämpar för aborträtten på många håll möter motgångar, men det finns också områden i världen där aborträttskämpar har fått gehör för sina krav på liberalisering av lagstiftningen. 

I Syd- och Latinamerika, där den internationella abortdagen dessutom har sitt ursprung, har en sammanhållen feministisk rörelse stått upp för rätten till fri abort under en lång tid. Rörelsens kampanjer och opinionsbildning har gett resultat och nu verkar en liberaliseringstrend ha fått fäste på kontinenten. 

Andra gången gillt i Argentina

Det var den 30 december 2020 som det stod klart att abort skulle bli lagligt i Argentina fram till graviditetsvecka 14 – oavsett skäl till aborten. 38 av senatorerna hade röstat för och 29 emot. Det blev en historisk dag i Argentina, inte minst för Den gröna vågen – rörelsen som har kämpat för rätten till abort i landet. 

Redan 2018 gjordes en omröstning i senaten angående abortfrågan. Då skedde ingen lagändring, men under den andra omröstningen förra året hade vissa senatorer ändrat ställning i frågan – och en lagändring kom därför till stånd. 

Den gröna vågens påtryckningar var avgörande för lagändringen

BBC:s korrespondent i Argentina, Daniel Pardo, har listat olika orsaker till legaliseringen. En av dem är presidentens stöd för lagförslaget. En annan är att vissa så kallade nyckelsenatorer har ändrat åsikt i frågan. Det som ligger bakom att nyckelsenatorer har ändrat åsikt och som dessutom av Pardo benämns som en tredje orsak är just påtryckningarna och ihärdigheten från Den gröna vågen.

Han beskriver hur kvinnorörelsen i Argentina drivit igenom många feministiska förändringar. Rörelsen var för många år sedan pådrivande i kampen för kvinnlig rösträtt och på senare tid har de bland annat drivit kampanjen “Ni una menos” (“Inte en kvinna till”) – som syftade till att få slut på mäns dödliga våld mot kvinnor. Och nu senast har har rätten till laglig abort blivit rörelsens huvudfråga. Påtryckningar som började med demonstrationer på gatorna av en enad stark rörelse med den gröna färgen som identitetsmarkör har nu fått genomslag även på politisk nivå. 

Att söka svar på vad som gjorde att en legalisering kunde ske 2020 men inte 2018 hjälper oss att förstå vilka faktorer och argument som gjorde att lagändringen slutligen kunde ske. Argumenten kan också lyftas fram och användas i länder där abort fortfarande är kriminaliserat. 

Demonstranter i La Plata, söder om Buenos Aires, med en skylt med budskapet att de fått nog av hemliga aborter. Foto: Gisela Curioni, Wikimedia.
Laglig abort eller hemlig abort?

Förutom uthålligheten hos anhängarna av den gröna vågen påverkades också politikerna av nya argument i debatten. Bland annat konsekvenserna av hemliga aborter var i fokus i den Argentinska debatten, skriver Katarina Bergehed, som är ansvarig för kvinnors rättigheter på Amnesty, i en artikel. Argument som lyftes av argentinska politiker som var för lagändringen var bland annat att kriminaliseringen av abort främst drabbar fattiga, och att genom att kriminalisera abort kriminaliserar man fattigdom. I debatten belystes också att frågan inte längre handlade om att vara för eller emot abort eller om enskilda politikers åsikter:

– Det handlar om laglig abort eller hemlig abort, moderskap ska inte tvingas fram under hot om straff och kriminalisering, sa Norma Durango, en av senatorerna.

Detta nya fokus har varit framgångsrikt – abort har inte längre framställts som en moralisk fråga där man kan anta en ställning för eller emot. Aborter kommer att ske oavsett och debatten har istället handlat om hur aborter ska ske under säkra förhållanden. 

Den gröna vågen sveper vidare

Spridningseffekten av legaliseringen i Argentina syns redan. I många länder runt om i Latinamerika demonstreras det för fullt för lättnader i abortlagstiftningen – och demonstrationerna ger resultat. I Chile har kongressens underhus nyligen godkänt ett lagförslag som avkriminaliserar abort fram till den 14:e graviditetsveckan. Lagförslaget kommer nu gå vidare. Det måste bland annat röstas igenom i kongressen för att kunna träda i kraft, men det kan ändå ses som ett första steg mot en avkriminalisering av aborter.

Även i Mexico verkar Den gröna vågen ha fått politiskt gehör. Den sjunde september gick högsta domstolen ut med att det är emot konstitutionen att kriminalisera abort. Beslutet gäller fängelsestraffet för abort i delstaten Coahuila, men avgörandet blir vägvisande för domstolarna i hela landet. Hans Linde, ordförande för RFSU, har i en artikel i på Omvärlden kommenterat händelsen:

– Att domstolen nu slagit fast att kriminalisering av abort strider mot landets konstitution är en enorm seger, det banar väg för alla ska få rätt till sin kropp i Latinamerikas näst folkrikaste land, säger han.

Att frågan har satts på agendan i Argentina har lett till att den har gjort det också i andra länder, och framgångsrika argument i den argentinska debatten verkar få genomslag på fler håll. Den gröna vågen har spritt sig över kontinenten och förhoppningsvis var legaliseringen i Argentina startskottet för en liberaliseringstrend av den restriktiva abortlagstiftning som dominerar på kontinenten. 

I samband med internationella abortdagen bör vi uppmärksamma att utvecklingen i abortfrågan på många håll i världen går åt fel håll, men vi bör också glädja oss åt och lära oss av de framgångar som sker. Den gröna vågen som sveper över Syd- och Latinamerika är en framgångsrik rörelse som väcker hopp för kontinentens kvinnors sexuella- och reproduktiva rättigheter. Den bevisar att ihärdiga protester och demonstrationer av en enad och samlad feministisk rörelse kan påverka politiska makthavare och skapa förändring. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: