År 2020 har varit ett år fyllt av val som skapat oro och protester. Foto: Matt Brown

Krönika

Demokratiutveckling viktigt under en trend av våldsamma val

Demokratiutveckling är ett viktigt verktyg när det kommer till att förebygga våldsamheter vid val. Ett starkare demokratiskt klimat är nödvändigt för att skapa fredliga och rättvisa val.

Under år 2020 har flera demokratiska val hållits i flertalet länder i Afrika. Men många av valen har skapat protester och oro följt av våldsamheter. Flera val under hösten har vittnat om ökad orolighet. 

I både Guinea och Elfenbenskusten lyckades de nuvarande presidenterna Condé och Ouattara kandidera för sina poster en tredje gång och vinna. Valresultaten, som ifrågasattes av oppositionen och dess supportrar, ledde till tumult och våldsamma protester i båda länderna. Flera människor har avlidit till följd av det ökade våldet. 

I det nationella valet i Tanzania och Zanzibar förekom också utbrett våld. Human Rights Watch rapporterar att myndigheterna innan valet dödat fyra personer och även missbrukat sin makt på andra sätt. Inför valet i slutet på november i Burkina Faso var risken hög för extremistiskt våld, vilket ledde till att vissa vallokaler fick stängas tidigare, medan andra inte öppnades överhuvudtaget.

Dessa händelser är endast ett urval av det politiska våld som skett det senaste året. I en policy brief från Nordiska Afrikainstitutet finns rekommendationer på åtgärder som kan bromsa trenden. Bland annat poängteras vikten av att satsa på demokratisk utveckling, inte bara vid val utan på många olika plan. Satsningar som stärker det demokratiska landskapet i grunden är nödvändiga.

Därför är det viktigt att fortsätta satsa på demokratiutveckling. Och att satsa på demokratiutveckling är något som Sverige gör bra. Demokrati och mänskliga rättigheter är centrala frågor för svenskt bistånd och det område som Sida, Sveriges biståndsmyndighet, satsar mest på. Bland annat stöttar Sida parlament för att stärka dess kapacitet, offentliga institutioner för att motverka korruption och kvinnorättsorganisationer för att få in fler kvinnor i politiken. Det här är värdefulla insatser. Jag tror att det är satsningar som dessa som leder till ett starkare demokratiskt klimat, vilket i sin tur kan hjälpa till med att stoppa den våldsamma trenden.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät