Debatt

Alla vinner på frihandelsavtal mellan EU och USA

Frihandelsavtalet mellan EU och USA skulle förenkla handeln även för tredjeländer. De får ett regelverk att anpassa sig till, istället för två. Dessutom leder avtalet till ökad efterfrågan på produkter från låginkomstländer. Därför tjänar alla på frihandelsavtalet, skriver Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Snart börjar en ny förhandlingsrunda om frihandelsavtalet (TTIP) mellan EU och USA. Ett sådant avtal skulle göra det enklare för svenska företag att sälja sina varor på andra sidan Atlanten. Det är viktigt, eftersom ungefär hälften av allt som produceras i Sverige exporteras. Dessutom blir det enklare för länder som står utanför frihandelsavtalet att handla med både EU och USA, samtidigt som vi har chans att lägga ribban högt för miljö- och hälsoskydd inom världshandeln. Därför borde vi välkomna ett frihandelsavtal mellan världens två största ekonomier.

Tar bort onödiga regelskillnader

Den moderna världens handelshinder består inte främst av tullar, utan av olika slags regleringar som försvårar import och export av varor eller tjänster. Genom frihandelsavtal kan man undvika onödiga skillnader mellan avtalsparterna i hur sådant som produktsäkerhet eller miljöskydd bestäms, och istället se till att regleringarna överensstämmer med varandra. Till exempel har EU och USA idag olika färger för jordningskablar. I EU är kabeln gulgrön, i USA är den vit, men kvaliteten har ju knappast något med färgen att göra. På andra områden, som när det gäller läkemedel, måste produkter testas både i EU och USA, trots att testerna ställer likvärdiga krav på säkerhet. Frihandelsavtalet skulle alltså skrota krångliga regelskillnader som egentligen inte fyller någon funktion.

Det blir inte bara enklare för EU-länderna att handla med USA, och tvärtom. Producenter i tredjeländer behöver bara hålla koll på ett regelverk istället för två. En tillverkare av bildelar i Marocko slipper anpassa sina produkter efter både amerikanska och europeiska standarder. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle alltså leda till att tredjeländer faktiskt får bättre tillgång till våra marknader än vad de har idag.

Låginkomstländer inga förlorare

En vanlig uppfattning är att tredjeländer kommer att förlora på ett frihandelsavtal, eftersom amerikaner och européer då väljer att istället bara handla med varandra. Det stämmer inte riktigt. Industrialiserade länder och låginkomstländer exporterar nämligen oftast olika typer av produkter. Med andra ord konkurrerar europeiska och amerikanska företag inte i samma segment som företag från låginkomstländer.

Ökad handel mellan EU och USA innebär inte heller automatiskt att vår handel med tredjeländer minskar. Handel är inget nollsummespel. Ett frihandelsavtal kommer att gynna den ekonomiska tillväxten i EU och USA, och med växande ekonomier kommer vår efterfrågan på produkter från andra delar av världen att öka. Då har vi skapat en situation som alla tjänar på.

En chans att höja ribban

En sista och ofta förbisedd fördel med frihandelsavtalet mellan EU och USA är att världens två största ekonomier nu har chansen att lägga ribban högt för hur framtidens miljö- och hälsoskydd ska se ut. Det är viktigt, eftersom koldioxidutsläpp, farliga kemikalier och antibiotikaresistenta bakterier inte tar hänsyn till landsgränser. Dessa utmaningar måste vi ta oss an genom internationellt samarbete. Här kan EU och USA tillsammans visa vägen.

Handel är det överlägset bästa sättet att sprida välstånd. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle innebära förbättrade regelverk, ökad transatlantisk handel och högre ekonomisk tillväxt. Även länder i andra delar av världen kommer att få bättre möjligheter att ge sig in på de europeiska och amerikanska marknaderna, samtidigt som efterfrågan på deras produkter kommer att öka. I världshandeln krävs det inte förlorare för att det ska kunna finnas vinnare. Tvärtom vinner alla i längden på mer frihandel.

Christofer Fjellner

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: