Det globala arbetet för ökad jämställdhet – Från teori till praktik

Ökad jämställdhet är ett av de 17 globala målen inom FN:s Agenda 2030. Vad innebär detta egentligen och varför är det viktigt? Hur ser en jämställd värld ut och hur kan vi nå dit? Hur påverkas jämställdhetsarbetet i tider där en global pandemi dominerar? Hur kan vi gå från teori till praktik?

FUF bjuder in dig till onlinesamtal för att analysera dessa frågor, diskutera det globala biståndsarbetet med två kunniga personer inom området: Sidas alumni Nora Ullman och Åsa Thomasson från CONCORD. Samtalet kommer diskutera frågorna genom Nora och Åsas erfarenheter om hur ett globalt biståndsarbete kan stärkas genom ett globalt jämställdhetsarbete. 

Nora Ullman är expert på de Globala målen för hållbar utveckling, och har fördjupat sig specifikt på mål 5 – Jämställdhet. Med utbildning inom utvecklingsfrågor har Nora även genomfört fältarbete i Nepal med fokus på kvinnors egenmakt. Med sin praktiska erfarenhet och akademiska bakgrund har Nora både kunskap om hur jämställdhetsarbete kan se ut på gräsrotsnivå och förståelse för jämställdhetens roll för den globala utvecklingen som helhet.

Åsa Thomasson arbetar som policysamordnare på CONCORD. CONCORD är en plattform som samlar Sveriges organisationer som genom internationella samarbeten granskar hållbarhets- och biståndspolitiken i Sverige, Europa och resten av i världen. CONCORD Sverige är en del av CONCORD Europa som tillsammans arbetar för att påverka EU och dess biståndsarbete. Med Åsas goda insyn och kunskap inom biståndsarbete kommer hon presentera hur arbetet genomförs och hur länder samarbetar för att uppnå de Globala målen.

Detta samtal är till för alla som vill lära sig mer om globalt biståndsarbete och hur det påverkar och förbättrar möjligheten till en ökad jämställd värld.

Samtalet sker på svenska, via programmet Zoom och kräver föranmälan. Anmälan stänger den 15/10 kl 23:55. Har du inte använt Zoom tidigare? Kontakta FUF:s kansli i god tid, då den tekniska supporten är begränsad när samtalet är igång.

Välkommen!

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Klicka här för att lära dig mer om eventgruppen och hur du kan engagera dig.

Dela det här: