Foto: Politikerveckan i Almedalen, Flickr

Krönika

Klimat och jämlikhet i fokus

I måndagens tal klargjorde Jonas Sjöstedt att jämlikhet och klimatet är grunden för vänsterpartiets politik. Sverige ska vara ett öppet land, ett Sverige som inte bygger murar utan välkomnar och inkluderar personer som flyr från kriser, säger Jonas Sjöstedt och fäster tydlig vikt vid ideologin och betonar den internationella socialismen.

En stor del av Sjöstedts tal handlar om klimatet och beskriver det som vår tids stora ödesfråga. Han poängterar att de 10 rikaste procenten står för hälften av världens klimatutsläpp – vilket gör att han vill se en progressiv klimatpolitik där det ställs hårdast krav på de som släpper ut mest. Om inte företagen, som står för utsläppen gör sin beskärda del, kommer en hopplöshet infinna sig hos många med ett växande miljöengagegmang och som anstränger sig för att äta mindre kött och flyga mindre. Kampen mot klimatförändringarna ska vara ett gemensamt projekt.

Han menar att det finns en global elit som måste bära den största kostnaden för klimatet men också tillgodose jämlika arbetsvillkor mellan könen. Att stötta fackliga organisationer är ett område som nämns, men vi anser att det är något som skulle kunna ges mer utrymme då det inte beskrivs hur Vänsterpartiet faktiskt vill arbeta för att skapa jämlika internationella arbetsvillkor.

Sjöstedt nämner att de som kallar sig ”sverigevänner” paradoxalt nog vill ge bilden av ”ett land i upplösning”, och på så sätt skadar landet. Han betonar att skillnaden mellan högern och vänstern är stora. Han menar att han precis som många väljare vill prata om annat än högerns skräckbilder av förorten och invandrare. Bortom Sverigedemokraternas alarmism pågår samtal om det som är på riktigt, menar Sjöstedt.

Det var svårt att få plats i Almedalsparken och stämningen var förväntansfull inför talet. Trots att Sjöstedt belyser globala klimat- och migrationsfrågor så nämns varken PGU eller Agenda 2030. Vi hade önskat att fler viktiga utrikespolitiska frågor diskuteras och viktiga ramverks omnämns för att öka allmänhetens kunskap och intresse kring dessa frågor.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: