Klarar klimatet evig tillväxt?

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Det är vad världens länder genom Agenda 2030 har åtagit sig att uträtta inom de kommande tio åren.

Seminariet kommer framförallt att belysa samband mellan två av de Globala målen – mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Det råder oenighet i frågan om det faktiskt är möjligt att bekämpa klimathotet samtidigt som den globala ekonomin fortsätter att växa, bland annat eftersom tillväxt hänger tätt samman med ökad produktion och konsumtion av varor.

Hur jobbar man idag för att nå mål 8 och 13? Finns det några motsättningar eller målkonflikter mellan dessa mål? Kommer vi kunna nå målen till år 2030? Dessa frågor kommer David Collste och Therese Bennich att diskutera under seminariet. David Collste jobbar som doktorand på Stockholm Resilience Center, med fokus på bland annat Agenda 2030 och utvecklingsekonomi. Therese Bennich är doktorand vid institutet för naturgeografi på Stockholms Universitet och forskar på målkonflikter inom Agenda 2030.

Vi bjuder på dryck och tilltugg. Varmt välkomna!

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Klicka här för att lära dig mer om eventgruppen och hur du kan engagera dig.

Vänligen observera att lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss och att seminariet hålls på svenska. 

Dela det här: