Kärnkraft – en politisk spelpjäs

Dagligen kan det läsas om de stora klimatförändringarna och klimatuppvärmning som idag drabbar vår värld. Forskare världen över är överens om att det är människor och vår extensiva överkonsumtion och utsläppen från förbränning av fossila bränslen som är orsaken till klimatförändringarna. Detta har gett upphov till att stater, företag och organisationer världen över aktivt söker efter förnyelsebara alternativ. De vanligaste kandidaterna är vind-, vatten och solenergi, men det finns ännu ett alternativ som är hett debatterat ifall det kan ses som en hållbar energikälla, nämligen kärnkraften.

Hos de rödgröna är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som varit mest drivande i frågan att förbjuda kärnkraften. I både Miljöpartiets och Vänsterpartiets partiprogram förs argumentet att kärnkraften inte är en miljövänlig eller ett hållbart alternativ. Argumentationen bygger på att utbrytningen av uran är smutsig och miljöförstörande samt att det idag inte finns något effektivt och säkert sätt att förvara det förbrukade bränslet. Socialdemokraterna skriver att de vill att kärnkraften ska fasas ut över tid och ersättas med förnybara energikällor men erkänner samtidigt att kärnkraften idag är en stor del av Sveriges energiförsörjning. Denna politik har fått genomslag på regeringsnivå och från och med första augusti 2018 är det förbjudit att utvinna uran i Sverige.

Allianspartierna ser kärnkraften som en säker energikälla och har länge argumenterat för en utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Moderaterna beskriver kärnkraften som säker energikälla och ser den som viktig del av Sveriges energiförsörjning under en längre tid framöver. Liberalerna och Kristdemokraterna bygger vidare på detta argument, båda partierna anser att det ska ske en utbyggnad av kärnkraften och fler investeringar bör göras i kärnkraften och utveckling av generation IV reaktorer, förutom att dessa reaktorer är effektivare och säkrare än de nuvarande reaktorerna, så de kan också återanvända avfallet från det förbrukade bränslet. De starkaste argumenten för kärnkraften hos alliansen är den låga mängd utsläpp av växthusgaser som kärnkraften bidrar med tillskillnad från fossila bränslen och jobben som kärnkraften bidrar med.

Genom att läsa dessa partiers partiprogram, jämföra dem samt studera kärnkraftens positiva och negativa sidor på annat håll, är det självklart att partierna själva förstår sig på kärnkraften och dess egenskaper. Samtliga partier tar upp både de negativa och positiva sidorna av kärnkraften, skillnaden som uppstår i ifall ett parti stödjer kärnkraften ter sig komma från partiets ideologiska tillhörighet, partierna på vänsterkanten fokuserar på de problem som är uppstår på grund av kärnkraften, exempelvis utbrytningen av uran och kärnavfallet utan att frambringa de positiva aspekterna av kärnkraften. Partierna på högerkanten fokuserar i sin tur på de positiva aspekterna, dvs den låga mängd utsläpp av växthusgaser och den stora mängd energi som produceras i processen.

Ur ett globalt perspektiv må Sveriges miljöavtryck må inte vara enormt men alla världens länder måste dra sitt strå till stacken för att jobba mot en hållbar framtid där framtida generationer kan bo. Ifall Sverige bestämmer sig för en utbyggnad av kärnkraften så bör det inte förglömmas att utbrytningen av uran, som är miljöförstörande, inte längre sker på svensk mark, det som däremot drabbar Sveriges miljö och hållbarhet är förvaringen av avfallet.

I slutändan är det problematiskt att skriva ifall kärnkraften är en förnybar energikälla eller ej, det hela beror på vilka argument som förs och vem som för argumenten och de politiska partiernas argumenten kring kärnkraften är ett solklart exempel på detta. Kärnkraften används idag som en spelpjäs av samtliga partier för att locka till sig stöd och hålla kvar detta stöd hos partiernas respektive väljargrupper.

Dela det här: