Ingen fred utan kvinnor och unga – så skapas inkluderande fredsprocesser

Idag lever mer än 600 miljoner unga i konfliktdrabbade eller sviktande stater. Ofta utgör gruppen unga, 18-29 år, en majoritet av befolkningen i dessa länder – en indikation av vikten att tillvarata det unga perspektivet i konfliktlösning. FN:s säkerhetsråd slår samtidigt fast att kvinnors ökade deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är en förutsättning för att uppnå hållbar fred och säkerhet.

Chris Coulter är ansvarig för Folke Bernadotteakademins (FBA) program för dialog och fredsmedling. Vi har bjudit in henne för ett samtal om hur FBA – den svenska myndigheten för fred, säkerhet och utveckling – ser på och arbetar med dialog och fredsmedling. Varför är det viktigt att inkludera unga och kvinnor i arbetet för en hållbar fred?

Chris har lång erfarenhet av arbete med säkerhets- och utvecklingsfrågor, som ämnessakkunnig på Utrikesdepartementet, som konsult och som forskare. Hon har bland annat bidragit med teknisk rådgivning till fredsprocessen i Colombia.

Vi bjuder på dryck och tilltugg. Varmt välkomna!

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Klicka här för att lära dig mer om eventgruppen och hur du kan engagera dig.

Vänligen observera att lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss och att seminariet hålls på svenska. 

Dela det här: