Anna-Karin Gauding, FUF-pristagare 2018.

FUF-prisseminarium med Anna-Karin Gauding

“Anna-Karin Gauding tilldelas FUF-priset 2018 för sitt outtröttliga arbete för demokrati, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika, och för att hon varit drivande i att skapa samarbete och kunskapsutbyte mellan människor i Sverige och Latinamerika.” – Juryns motivering

Välkommen till prisutdelning, seminarium och mingel med 2018 års FUF-pristagare Anna-Karin Gauding! I sitt anförande kommer Anna-Karin tala om betydelsen av uthållighet och koherens i utvecklingsarbete, och om konsekvenser av att anlägga ett kortsiktigt perspektiv med fokus på mätbarhet och kvantitet.

FUF-priset är ett årligt pris som delas ut av Föreningen för Utvecklingsfrågor för särskilt goda insatser inom internationellt utvecklings- och biståndsarbete.


Anna-Karin Gauding har jobbat med bistånd och internationella utbyten i Latinamerika ända sedan 1970-talet då hon åkte som volontär med UBV (numera Latinamerikagrupperna) till Chile. Hon har kämpat för att främja demokrati och mänskliga rättigheter på kontinenten, inte minst under de svåra diktaturåren på 1970- och 80-talen.

Under de senaste decennierna har hon bland annat jobbat med biståndsorganisationen Diakonia och byggt upp organisationen Corporación Edelstam som jobbar med mänskliga rättigheter till minne av Harald Edelstams gärningar under diktaturtiden.

Hon startade 2013 det chilensk-svenska kulturinstitutet (Instituto Chileno Sueco de Cultura) där hon sedan 1,5 år tillbaka är ordförande. Hon har även organiserat otaliga kunskapsutbyten mellan Sverige och latinamerikanska länder, till exempel om förnyelsebar energi och avfallshantering och arbetar halvtid med projekt kring cirkulär ekonomi i ett interkommunalt avfallsbolag i Santiago.

2014 tilldelades Anna-Karin Gauding Bernardo O’Higgins-orden av den dåvarande presidenten i Chile, Michelle Bachelet. Orden Bernardo O’Higgins tilldelas utlänningar som gjort speciellt viktiga insatser för landet.

Anna-Karin Gauding har skrivit böckerna Mellan svärdet och kalken om folkrörelser och demokrati i Latinamerika och Lazos solidarios : la cooperación sueca en Chile 1970-2010 om Sveriges utvecklingssamarbete med Chile. Hon har också varit redaktör för boken Collar de voces som innehåller vittnesmål från personer som räddats eller arbetat tillsammans med Harald Edelstam.

2007 gjorde var Anna-Karin Gauding Sommarpratare i Sveriges Radio. Hon bor sedan många år i Santiago i Chile.

Dela det här: