Epidemier – ett samtal om fysisk och mental hälsa

Hur påverkas människor i olika delar av världen, både fysiskt och mentalt under en epidemi. Under ett samtal med Katrin Kisswani, från Läkare utan gränser och Sofie Dahlman, från Psykologer utan gränser kommer vi försöka se till hela människan och kolla på Coronakrisens påverkan idag och hur framtiden kan se ut.

Katrin Kasswani som är ordförande i Läkare utan gränser sedan mars 2015. Hon är en av de mest erfarna fältarbetare inom organisationen med över 20 genomförda fältuppdrag och har koordinerat insatser på många platser runt om i världen. Läkare utan gränser är en organisation som grundades 1971, och har sedan dess hjälpt människor runt om i världen med sjukvård och humanitär hjälp. Bland annat vid Ebola epedemin i Västafrika. Men även nu under den rådande pandemin vi befinner oss i. Hur ser läkare utan gränsers arbete ut vid en pandemi som denna? Vilka länder är det som kommer drabbas hårdast? Hur drabbar det övrig sjukvård? Vad kan detta få för långsiktiga konsekvenser?

Sofie Dahlman kommer från Psykologer utan gränser. Sofie är leg psykolog med en magister i global hälsa. Hon är medgrundare till föreningen Psykologer utan gränser, där hon sitter i styrelsen och till företaget Globalpsykologerna.
Psykologer utan gränser är en förening som grundades 2012. En förening som arbetar för att bekämpa mental ohälsa och främja mental hälsa globalt, samt att arbeta mot en ökad psykologisk kunskap. En förening som arbetar med projekt både nationellt och internationellt.  Internationellt arbetar de med att knyta kontakter och jobba med psykologer och organisationer på plats. Hur påverkar pandemin den psykiska hälsan i världen? Vad kommer det få för konsekvenser och vilka åtgärder behöver vidtas?

Samtalet sker på svenska via plattformen Zoom, länk till mötet kommer med anmälan. Se till att klicka på länken in i god tid innan mötet. Har du aldrig använt Zoom tidigare och behöver instruktioner? Mejla matilda.andren@fuf.se

Välkommen!

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Klicka här för att lära dig mer om eventgruppen och hur du kan engagera dig.

Dela det här: