Demokratins roll i klimatkrisen

2016 var det varmaste året som någonsin uppmätts och det misstänks nu att år 2020 kan komma att slå det tidigare rekordet. För att nå parisavtalets mål om max två graders temperaturhöjning krävs det drastiska åtgärder. Klimatet är en politisk fråga som har fått allt mer uppmärksamhet men som också är en fråga som är svår att lösa. Kan demokrati som styrelseskick rädda klimatet? Har auktoritära regimer en bättre chans att agera snabbt? Behövs en grön diktatur för vår överlevnad? Hotas demokratin av klimatkrisen?

Med dessa frågor som utgångspunkt bjuder FUF in till diskussion och samtal med Daniel Lindvall, doktor i sociologi, huvudsekreterare för den nationella satsningen för medie- och informationskunnighet på Regeringskansliet. Daniel är även en av författarna till boken “Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid” som just tar upp dessa frågor. I relation till boken kommer vi att öppna upp för diskussion kring hur klimatfrågan och demokratifrågan är sammankopplad och hur konsekvenserna av klimatkrisen bäst ska hanteras.

Syftet med samtalet är att lyfta demokratins roll i klimatkrisen, och att bättre förstå de klimatrelaterade riskerna som kommer med ökande högerpopulism runt om i världen, speciellt med det kommande valet i USA.

Diskussionen sker via Zoom och kräver föranmälan. Det finns begränsat antal platser och anmälan stänger 23:55 den 28/10.

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Klicka här för att lära dig mer om eventgruppen och hur du kan engagera dig.

Dela det här: