Landgrabbing – vem har rätt till marken?

Det här avsnittet är från fåtöljsamtalet ”Vem har rätt till marken?”. Rebecka Jalvemyr, kanslichef på FIAN Sverige (FoodFirst Information and Action Network), gästade FUF för att prata om landgrabbing med exempel från Brasilien och Etiopien.

Läs mer »

23 maj, 2016, FUF-podden

Från konflikt till statsuppbyggnad

Detta avsnitt är från fåtöljsamtalet ”Från konflikt till statsuppbyggnad” med Richard Sannerholm, ansvarig för rättstatsprogrammet på Folke Bernadotte akademin. Han gästade FUF för att berätta om statsuppbyggnad och mål 16 i Agenda 2030: fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer »

27 april, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – utrikespolitikens roll

Detta avsnitt av FUF-podden är från vår seminarieserie om de Globala målen för hållbar utveckling där vi frågar ut makthavare om arbetet med Agenda 2030. Den här gången talar Annika Söder som är kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet om utrikespolitikens roll i arbetet.

Läs mer »

18 april, 2016, FUF-podden

Afghanistan – ett land i förändring

Afghanistan har varit drabbat av konflikt i över 35 år. För sjunde året i rad ökar antalet civila som skadats och dödats i strider. I det här avsnittet av FUF-podden hör du Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Seminariet ägde rum den 21 mars 2016.

Läs mer »

21 mars, 2016, FUF-podden

Idrott på liv och död

Just nu är Europamästerskapen i fotboll i full gång. 2,5 miljoner människor förväntas besöka Frankrike för att ta del av festligheterna. Men sportfesterna har ibland en mörk baksida. För att arrangemang som OS och VM ska kunna genomföras krävs bland annat att idrottsarenor byggs. I flera av värdländerna för kommande stora mästerskap, till exempel Qatar, Kina, Sydkorea och Ryssland, anställs migrantarbetare för att utföra jobben – många gånger under slavliknande arbetsvillkor. I FUF-podden handlar det denna gång om migrantarbetares arbetsvillkor. Medverkar gör Christer Wäälivara, Johan Lindholm och Per-Olof Sjöö, som alla arbetar på fackliga organisationer och är initiativtagare till den globala kampanjen ”Red card for FIFA.

Läs mer »

14 mars, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – vem betalar?

I september 2015 antog FN 17 mål för en hållbar global utveckling. FN beräknar att kostnaden för att uppnå målen uppgår till svindlande 4500 miljarder dollar per år. Jämför man denna summa med det samlade årliga biståndet i världen – 150 miljarder dollar – väcks många frågor om hur finansieringen ska gå till. Sidas chefsekonom Annika Sundén gästade FUF den 11 februari 2016 för att reda ut varifrån pengarna kommer och hur Sida bidrar.

Läs mer »

11 februari, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – så ska det gå till

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling. I början av 2016 startade regeringen arbetet med agendan. Detta är den första delen i en seminarieserie där vi frågar ut makthavare om arbetet med Agenda 2030. Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Ulrika Modéer berättar om hur Sverige planerar att genomföra sitt åtagande i praktiken, både på hemmaplan och internationellt.

Läs mer »

9 februari, 2016, FUF-podden

Volontärturism – för vems bästa?

Det har blivit allt vanligare att åka som ung volontär till ett barnhem i ett annat land. Många som volontärarbetar gör det för att de vill göra en insats för att förbättra världen, men trots god vilja så kan volontärresor ofta skada mer än hjälpa. I detta avsnitt av FUF-podden hör du Britta Holmberg, biträdande generalsekreterare på World Childhood Foundation. Seminariet ägde rum den 15 oktober 2015.

Läs mer »

15 oktober, 2015, FUF-podden