Brist på lösningar i partiernas syn på FN:s framtid

Representanter för S, Mp, C och M diskuterade under måndagen FN:s fortsatta funktion som plattform för internationella frågor, det pågående reformarbetet och Sveriges roll i organisationen. Det är en utmaning att diskutera reformarbetet av en så stor och snårig organisation som FN på 45 minuter och därför lämnade seminariet mycket att önska.

Partierna håller med varandra om att FN står inför stora utmaningar och att Sverige spelar en viktig roll inom organisationen för att främja demokratisk utveckling. Alla närvarande partier är eniga om att ett gediget reformarbete krävs om organisationen fortsatt ska driva ett effektivt arbete inom fredsfrämjande, säkerhet och uppehållandet av mänskliga rättigheter.

Andra handlingar som nämns är behovet av att minska antalet organ inom organisationen för att undvika att de konkurrerar med varandra och uppfylla ”Delivery as One”-målet. Det är dock otydligt vilka organ som bör slopas.

Sofia Arkelsten (M) nämner fyra konkreta komponenter för ett mer funktionellt FN: resultat, redovisning, bättre visselblåsning och ansvarsutkrävande. Emma Nohrén (Mp) anser att reformarbetet måste bestå i att skära bort ”gamla delar” för att låta kärnverksamheten fortskrida. Även Kerstin Lundgren (C) beskriver på ett liknande sätt hur det behöver ”ansas” i den brokiga organisation som FN har blivit. Hur omnämns inte.

Sofia Arkelsten omnämner särskilt rådet för mänskliga rättigheter som ett skämt och som en av strukturerna som bör tas bort. Kerstin Lundgren (C) och Maria Andersson Willner (S) håller inte med om att rådet bör läggas ner men framhåller att det måste reformeras. Hur omnämns inte.
Maria Andersson Willner (S) och Emma Norén (Mp) är eniga om att det måste bli svårare för medlemsstater att använda vetorätten. Hur omnämns inte.

I en diskussion om en organisation som har blivit kritiserad för att vara urholkad krävs också mer innehållsrika argument om hur utmaningarna bäst hanteras.

Dela det här: