Ebba Busch Thor

Krönika

Alliansen ska stå upp för medmänsklighet och välfärd

Almedalsveckan är snart slut och fredag är Kristdemokraternas dag. Ebba Busch Thor menar att vi måste ha en större tillit till den svenska välfärden, tilltro till den svenska staten samt reformera sjukvården, äldreomsorgen och polisen.

Kristdemokraternas partiledartal inleder med ett starkt fokus på den Nordiska motståndsrörelsens (NMR) närvaro under Almedalsveckan. Busch Thor uppmanar till att stå emot de nazistiska krafterna i samhället och drar en parallell till sin farfar som var motståndsman i Norge under andra världskriget. Kristdemokraterna har länge ansett att deltagande i våldsbejakande och brottsliga organisationer ska kriminaliseras menar Bush Thor.

– Rashetsarna ska inte få dela oss, vårt svar idag måste vara vi är alla svenskar.

Bush Thor pratar om att svenska folket har blivit svikna och drar paralleller till att återgå till Sveriges “forna glans” och till de värderingar som hon menar har byggt vårt land starkt.

Hon möts av jubel och applåder när hon riktar kritik mot Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen. Hon beskriver hur den rödgröna regeringen har bedrivit ett ‘’välfärdssvek’’ de senaste fyra åren. Likt tidigare partiledartal uppmanar hon till att svenska folkets ska enas och ägnar stor uppmärksamhet åt välfärden, en traditionell vänsterfråga. En stark alliansregering är enligt Bush Thor en nödvändighet för att stå upp för medmänsklighet och den svenska välfärdens rätta anda.

Enligt Ebba Busch Thor kommer ett regeringsbyte och stora reformer, såsom ökade löner för sjukvårdspersonal och poliser, fler platser inom äldreomsorgen samt ett bättre samarbete mellan sjukvårdssystem i olika landsting, att lösa de problem som existerar inom äldreomsorgen, sjukvården och polisen.

Kristdemokraterna befinner sig i en knivig situation eftersom att de ligger och snuddar vid riksdagsspärren. Det är förmodligen därför talet i stora drag ägnas åt att locka väljare som tror på en enad alliansregering snarare än Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna menar att en röst på deras parti och på en alliansregering förbättrar den svenska välfärden, men vi vill veta mer om hur de ser på Sveriges roll i världen. Kristdemokraternas kärnfrågor berör inte globala frågor, vilket blir tydligt när andra partier förser oss med en omvärldsanalys och har insett att olika samhällsproblem hänger ihop med vad som händer i världen.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: