Workshop om fred, säkerhet och utveckling

Till anmälan »
Fred, säkerhet och utveckling är i dag några av världens viktigaste teman att fördjupa sig i för att vara med och påverka vår gemensamma framtid. Med ett förvärrat säkerhetsläge i och med exempelvis konflikten mellan Israel och Hamas och Rysslands krig i Ukraina är det kanske viktigare än någonsin att klargöra vad vi faktiskt pratar om när vi pratar om fred och säkerhet, vad dessa ämnen betyder för oss som individer och hur vårt förhållningssätt kan påverka regeringens agerande i vår omvärld och här hemma.

Tisdagen den 5 december kl. 18.00-19.30 bjuder FUF Uppsala tillsammans med Svenska Freds lokalgrupp i Uppsala in till en workshop om fred, säkerhet och utveckling på studieförbundet Sensus i Uppsala.

Elsa Ewert och Linnéa Petersson från Svenska Freds lokalgrupp kommer hålla i workshopen där deltagarna får diskutera och reflektera över vad begreppen fred, säkerhet och utveckling innefattar och betyder för var och en av oss. Kanske finns det olika uppfattningar om ett och samma begrepp? Vad kan det ge för olika utfall i varderas handlande? Hur kommer det sig att vi skapar oss olika synsätt av samma koncept? Tillsammans kommer vi utmanas i våra tankebanor och förhoppningsvis lämna kvällen med nya insikter och perspektiv på hur en hållbar och fredlig väg framåt ser ut och hur vi kan jobba förebyggande kring dessa viktiga frågor.

Workshopen kommer att hållas på svenska. Vi kommer att vara i lokalen Kungsängsliljan på Sensus kontor i Uppsala. Observera att du behöver anmäla dig via denna länk senast kl. 12.00 samma dag för att delta. FUF Uppsala bjuder på fika!

Hoppas vi ses där!

Om arrangörerna

FUF Uppsala är en grupp unga och studenter i Uppsala som genom vårt medlemskap i FUF strävar efter att öka vår egen och andras kunskap om globala orättvisor och utmaningar, med fokus på aktuella världshändelser och nyheter. FUF Uppsala har tidigare anordnat föreläsningar, paneldiskussioner och klädbyten, allt med en ambition att öka kunskap, engagemang och medvetenhet.

Föreningen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen startade 1883 och har sedan dess strävat efter att öka engagemang och bidra till en fredligare värld. De är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation. De arbetar för att stödja fredskrafter internationellt samt lokala fredsorganisationer i konfliktområden, samt granskar beslutsfattare. Deras motto är att med hjärta och hjärna engagera andra och varandra. Svenska Freds lokalgrupp i Uppsala är en del av föreningen men representeras av Elsa Ewert och Linnéa Petersson.  

Sensus studieförbund arbetar för att skapa mötesplatser för kultur och bildning nationellt. De arbetar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Sensus samarbetar med över 4000 föreningar, församlingar, scoutkårer och organisationer runt om i Sverige och stöder dem på olika sätt, administrativt och resursmässigt. I detta evenemang står Sensus för lokalen. 

Dela det här: