Voicies from the world

Voices from the world!

I FUF:s serie ”Voices from the World — Global Issues in a World Characterized by Covid-19” får du höra korta berättelser om Covid-19:s ekonomiska, sociala, och demokratiska konsekvenser runt om i världen.

Den globala pandemin slår hårt mot hela världen, inte minst mot låg- och medelinkomstländer där sjukvårds- och socialförsäkringssystemen är svaga. I den här globala krisen sätts internationella samarbeten och den internationella solidariteten på prov. Med den här serien hoppas vi ge fler perspektiv på hur Covid-19 påverkar världen utanför Sveriges gränser.

Dela det här: