Vilken roll bör FN ta i den rådande världsbilden?

Hur ska världens länder kunna klara av den pågående pandemin och samtidigt avvärja andra framtida eller nuvarande hot såsom klimatkris, livsmedelsbrist, nya pandemier och nationalistiska strömmar? I dessa frågor är FN under stark press, men ses samtidigt som en del av hoppet för framtiden av många. Vilken roll ska FN ha i arbetet med återuppbyggnad av våra samhällen efter pandemin? Och vilken kommer Sveriges roll vara i detta arbete? Med detta som utgångspunkt fortsätter FUF att samtala om både möjligheter och begränsningar som väntar utvecklingsfrågorna, säkerställandet och möjliggörandet av en fredlig värld.

I ett livesänt samtal med Carl Skau från utrikesdepartementet kommer vi diskutera hur FN kan jobba för att upprätthålla en internationell stabilitet genom de etablerade regelverken för mänskliga rättigheter. Samtalet modereras av FUF:s styrelseledamot  Lennart Wohlgemuth.

  • Carl Skau är chef för enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor på utrikesdepartementet. Han har tidigare varit ministerråd vid FN-representationen i New York och då, med ställning som ambassadör, samordnat Sveriges arbete i Säkerhetsrådet. Han har tidigare även tjänstgjort vid bl.a. EU-representationen i Bryssel och vid ambassaden i Harare.

Vilken roll bör FN ta i den rådande världsbilden?”  kan ses som en fortsättning på tidigare samtal med assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer, Ulrika Modéer, som skedde i våren 2020, samtalet hittar ni här.

Dela det här: