Vilken blir FN:s roll i utvecklingsarbetet post Covid-19?

FUF fortsätter sitt arbete med att djupdyka i utvecklingsfrågorna och vi vill nu bjuda in till ett digitalt förmiddagssamtal om FN:s roll i att hantera Covid-19 och efterdyningarna!

FN, som globalt samordnande organ, är liksom allt annat under stark press, men ses också av många som en del av hoppet för framtiden. Hur ska FN få – och ta – sig en roll i detta arbete och hur kan det komma att se ut? Dess internationella regelverk har under lång tid underlättat processer för välstånd och fred i många av världens länder – hur ska vi upprätthålla det efter pandemin? Till exempel, med nykomna rapporter om ökad radikalisering i skuggan av Covid-19, hur ska FN jobba för att upprätthålla en stabilitet internationellt genom de redan etableraderegelverken för mänskliga rättigheter? Och hur ska världens länder, i den process som krävs för att ta oss ur krisen, även avvärja andra hot som lurar på oss i framtiden såsom klimatkris, livsmedelsbrist, nya pandemier och nationalistiska strömmar?

Kring detta har vi bjudit in Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. I samtal med FUF:s styrelseledamot Lennart Wohlgemuth kommer hon dela med sig av sina erfarenheter och i slutet av samtalet har du även chans att ställa frågor till Ulrika.

Ulrika Modéer är den högst uppsatta svensken i FN-systemet och spelar just nu en central roll i FN:s samlade arbete för att motverka Covid-19 och dess negativa effekter på låg- och medelinkomstländer. Ulrika var tidigare statssekreterare till Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och har även erfarenhet från ledande positioner inom civilsamhället, både i Sverige och globalt.

Samtalet sker via plattformen Zoom, länk till mötet kommer med anmälan. Se till att klicka på länken in i god tid innan mötet. Har du aldrig använt Zoom tidigare och behöver instruktioner? Mejla matilda.andren@fuf.se.

Varmt välkommen!

Dela det här: