Värld i kris – myndighet i förändring: Samtal med Per Olsson Fridh

Till anmälan »

”2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen i Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien och i Myanmar. Frusna eller stillastående konflikter som i Nagorno-Karabach och Kosovo har blossat upp och våldsamheter i Afghanistan, Colombia fortsätter.” 

Så skriver Per Olsson Fridh på FBA-bloggen. Han är generaldirektör på Folke Bernadotteakademin – Sveriges expertmyndighet för fred, säkerhet och utveckling som i och med regeringens förändringar i biståndspolitiken delvis har fått ett förändrat uppdrag. Till exempel ska de bilaterala samarbetena med bland annat Mali, Liberia och Myanmar avslutas, och FBA ska inte längre arbeta med stöd till det svenska civilsamhället. I stället ska myndigheten bland annat stötta Utrikesdepartementet i Nato-arbetet och undersöka hur de kan bidra till säkerhetsarbetet mot hybrida hot. Ytterligare förändringar väntas komma i och med nya biståndsstrategier under första delen av 2024.

Hur ser Olsson Fridh på FBA:s roll i det rådande världsläget och med nya politiska prioriteringar? Vilken är FBA:s viktigaste uppgift i det samlade svenska bidraget till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vilket handlingsutrymme har myndigheten, och hur ser dess arbete ut framöver?

Välkommen till ett frukostsamtal på FUF den 9 februari där dessa frågor kommer att diskuteras. Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot i FUF, leder samtalet där deltagarna bjuds in till att ställa frågor.

Samtalet äger rum på FUF:s kansli och vi bjuder på frukost. Föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Anmälan stänger kl. 15.00 den 8 februari. Du anmäler dig här. Samtalet kommer även att livestreamas via vår Youtube-kanal Fufplay

Välkomna!

För kännedom ligger lokalen en halvtrappa ner utan hiss och tyvärr saknas hörslinga i lokalen. 

Bild på Per Olsson Fridh: FBA.

Dela det här: