Vägarna till utvecklingsjobben

Välkommen till ett samtal om utvecklingsjobben! Under kvällen kommer fyra personer som på olika sätt arbetar med internationella utvecklings- och rättighetsfrågor att diskutera hur en kan öka sina chanser att få ett internationellt jobb, en traineetjänst eller en praktikplats efter studierna. Varmt välkommen att lyssna, inspireras och ställa de frågor du alltid velat ha svar på om arbetstillfällena som bidrar till en hållbar och rättvis global utveckling!

Registrera dig för deltagande här! 

I panelen:
Elin Kaikkonen, Europeiska Unionen

Elin är nyligen utexaminerad jurist med en master i internationella mänskliga rättigheter. Just nu är hon trainee på Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (ett rådgivande EU-organ som företräder civilsamhällets intresse) i arbetsgruppen för fundamentala rättigheter och rättsstatsprincipen.

Albert Askeljung, FN:s utvecklingsprogram – UNDP

Albert arbetar som Policy Specialist på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Stockholm. Han började som Project Manager på UNDP. Innan dess arbetade han som projektledare på FN-förbundet. Albert har studerat global utveckling, internationella relationer och ekonomisk historia.

Yusra Imsheiel, Sida – Sveriges biståndsmyndighet

Under 2020 kom Yusra kom in på Sidas traineeprogram. För tillfället jobbar hon på svenska ambassaden i Rwanda. Hon har en ekonomie kandidat och en tvärvetenskaplig magister i offentlig förvaltning och organisation. Hon drev under två år ett idéburet offentligt partnerskap i Lunds kommun där hon fokuserade på migranters och flyktingars rättigheter.

Enayat Adel, Svenska Afghanistankommittén

Enayat jobbar som föreningshandläggare på Svenska Afghanistankommittén. Han har en magister i statsvetenskap och kandidat i internationella relationer. Efter magistern gjorde han praktik på Sida och fick därefter ett vikariat på SAK, där han nu har jobbat i fyra år.

Plan för kvällen:
17.30-18.30 panelsamtal
18.30-18.35 bensträckare
18.35-19.00 frågestund
Panelsamtalet kommer att ske på svenska. The discussion will be held in Swedish.
För frågor om panelsamtalet, vänligen kontakta ronja.backstrom@fuf.se
Dela det här: