Vägarna till utvecklingsjobben

Hur får man ett jobb där man kan göra skillnad? Vilka vägar finns det för att nå utvecklingsjobben? I ett samtal med Malin Ericsson från Sida och Malaika Mikaelsson från ICLD kommer vi diskutera, ge tips och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fredsbevarande – listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba med inom global hållbar utveckling!

Med oss har vi Malin Ericsson som har arbetat på Sida i närmare tjugo år som handläggare och ämnesföreträdare inom demokrati och mänskliga rättigheter. Malins tematiska erfarenheten är bred och sträcker sig från insatser som val- och rättssektorstöd till media- och civilsamhällesprogram. Hon har arbets- och fälterfarenhet från Afrika och Sydostasien, i Afrika framförallt av konflikt- och postkonfliktländer. Sedan 2014 arbetar hon på Sidas Afrikaavdelning som rådgivare, med fokus på att stödja strategigenomförande i de länder där svenskt utvecklingssamarbete finns. Malin har en kandidatexamen i kulturantropologi och en magister i mänskliga rättigheter.

Och Malaika Mikaelsson som har omfattande forsknings-, kapacitetsbyggande- och kommunikationserfarenhet av internationella program. Malaika är ursprungligen från Guyana och är väl insatt i kvalitativ och intressentfokuserad forskning, strategisk analys och planering. Hon har lång arbets- och fälterfarenhet från Latinamerika, Karibien, Afrika och Europa. Efter en masters examen i internationella relationer från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna arbetade hon vid Institute of Commonwealth Studies vid University of London, där hon fokuserade på lokal demokrati i British Commonwealth. Idag jobbar hon på ICLD som forskningskoordinator där hennes arbete fokuserar på att säkerställa att program- och forskningsresultat gynnar ett brett tvärsnitt av intressenter och partners i Sverige, Östeuropa, Afrika och Asien.

Samtalet modereras av Tove Melin från FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor, om har lång erfarenhet av koordinering och rekrytering av unga, bland annat till FUF:s Praktikantprogram, utbytesprogram inom högskolan samt till internationella volontärprogram.

– Välkomna at inspireras för ett jobb där du kan göra världen bättre!

Dela det här: