Vad händer egentligen i Etiopien – och vad gör Sverige?

De senaste tre åren har varit en dramatisk tid i Etiopien. Ett folkligt uppror har pågått utanför huvudstaden, bemött med väpnat våld och undantagstillstånd. Minst 1 000 människor har dött och åtminstone 50 000 har fängslats. Fria medier saknas och internet är periodvis nedstängt. Därtill finns en etniskt färgad polarisering som utnyttjats politiskt och orsakat en miljon internflyktingar.

Denna sida av verkligheten har fått liten täckning i svensk media, där bilden av Etiopien som en ”afrikansk tiger” med rekordhög tillväxt har fortsatt att dominera. Vad har egentligen hänt i Etiopien och vilken är bakgrunden? Hur ser framtiden ut – nu när en viss öppning kanske är på väg? Vad har Sverige gjort, och vad skulle Sverige kunna göra?

Seminariet gästas av Pierre Frühling, nyss hemkommen från Etiopien där han arbetat som rådgivare och biträdande chef för sektionen för regionalt utvecklingssamarbete på svenska ambassaden i Addis Abeba. Pierre har arbetat med ett brett spektrum av utvecklingsfrågor, program och projekt i 35 år, först som undersökande reporter och senare som oberoende konsult, diplomat och statsanställd. Samtalet modereras av Lennart Wohlgemuth, FUF.

Dela det här: