Vaccin och globala orättvisor – Ett fåtöljsamtal om distributionen av vaccinet mot Covid-19

Statsminister Stefan Löfven har skrivit tillsammans med andra världsledare att ”ingen av oss är säker förrän alla är säkra” och har krävt att Covid-19 vaccinet inte ska fördelas utifrån länders betalförmåga utan snarare efter folkhälsobehov. Samtidigt har Sverige och andra rika länder trängt sig före i den globala vaccinationskön när de köpt upp en stor del av vaccindoserna. Till exempel har vissa länder köpt så många doser att de kan vaccinera samtliga invånare fem gånger om.

Covid-19 vaccineringen har alltså fört med sig ojämlikheter samt orättvisor beroende på vart en bor i världen, vilket strider mot mänskliga rättigheter och sätter medmänskligheten på prov. Vilka är dessa ojämlikheter som medföljer en global pandemi när exempelvis länder i globala nord hamstrar vaccin och andra länder står utan? Vilka är orättvisorna som skapas och fördjupas?

Med dessa frågor som utgångspunkt bjuder FUF in till diskussion och samtal med Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Vi kommer att öppna upp för diskussion om orättvisor kopplat till den ojämlika fördelningen av Covid-19 vaccinet där du kommer få möjlighet att ställa frågor. Syftet med samtalet är att prata om problemet i sin helhet, vrida och vända på det och därmed lyfta fram orättvisorna med en ojämlik fördelning av Covid-19 vaccinet i världen samt vilka konsekvenser det faktiskt får.

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar.

Dela det här: