Utvärdera bistånd i förändring

Till anmälan »

Sverige är ett av de länder i Europa där genomgripande förändringar av bistånds- och utrikespolitiken sker till följd av bland annat kriget i Ukraina, geopolitiska förändringar och den gröna omställningen. Regeringen lanserade i december den så kallade reformagendan för biståndet som påverkar inriktning och förutsättningar inte bara för civilsamhället, utan även för de statliga institutionerna. En av dessa är EBA – Expertgruppen för Biståndsanalys – som är en statlig kommitté som oberoende analyserar och utvärderar Sveriges internationella bistånd i syfte att förbättra och utveckla det.

Den 11 april gästar EBA:s kanslichef Jan Pettersson FUF för ett frukostsamtal lett av FUF:s styrelseledamot Lennart Wohlgemuth för att prata om hur han ser på EBA:s roll i ett förändrat världsläge och med nya politiska prioriteringar. Vilket handlingsutrymme har expertgruppen, och vilken är dess viktigaste uppgift framöver? Vi får även tillfälle att prata om hur den biståndspolitiska utvecklingen i Sverige förhåller sig till andra länder i Europa, och vad de nya politiska riktningarna innebär för det som biståndet syftar till.

Anmälan till samtalet görs via denna länk senast den 10 april.

Seminariet kommer att livestreamas via vår Youtube-kanal Fufplay.

Välkomna!

För kännedom ligger lokalen en halvtrappa ner utan hiss och tyvärr saknas hörslinga i lokalen. 

Dela det här: