Samtal mellan Lennart Wohlgemuth från FUF:s styrelse och Viktor Adetula om Covid-19 och Afrika.

Samtal mellan Lennart Wohlgemuth från FUF:s styrelse och Viktor Adetula om Covid-19 och Afrika.

Uppriktigt samtal om Covid-19 och Afrika

Vi är i mitt i en kris värre än någon liknande på mycket lång tid. Det är därför inte underligt att all vårt intresse riktar in sig på oss själva, vår närmiljö och vad pandemin betyder för vårt nu- och framtid. Men krisen visar också att vi lever i en globaliserad värld, där pandemier inte håller sig inom landsgränser och på vissa håll i världen blir effekterna både på kort- och långsiktigt håll betydligt värre än i Sverige. Därför vill FUF ihop med Nordiska Afrikainstitutet lyfta blicken bortom Sveriges gränser.

Under ett frukostsamtal kommer vi försöka belysa och samtala kring hur Coronapandemin slår mot Afrikas länder. Covid-19 har nu kommit till nästan varje land i Afrika om ännu inte i sin intensivaste fas. Flertalet länder har tagit efter Europa och infört restriktioner och stängt ner ekonomin mer eller mindre starkt.Det bygger på en tro att Covid-19 skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser i länder där folk bor tätt, många lever i fattigdom och med dåligt utbyggd sjukvård. Samtidigt kan effekterna av att landet stänger in sig och inför omfattande restriktioner på rörlighet bli helt förödande.

I ett samtal mellan Lennart Wohlgemuth från FUF:s styrelse och Victor Adetula som är seniorforskare på Nordiska Afrikainstitutet, skall dessa och många andra frågor diskuteras. Samtalet sänds live och tillåter lyssnarna att ställa frågor per chat, du kan även redan nu skicka in frågor till matilda.andren@fuf.se.

Samtalet förs på engelska via programmet Zoom. Länk och instruktioner till programmet kommer skickas i samband med anmälan till samtalet.

The world is facing a crisis bigger than anyone we have seen in a long time. Globally, both political and people’s attention has been focused inwards, on national healthcare systems and what the pandemic means for our ourselves, our present and our future. However, the Covid19 crisis shows us that we live in a globalized world. Pandemics do not stay within the national borders and both short- and long-terms effects of the pandemic will be considerably worse outside of Sweden. That is why FUF, together with The Nordic African Institute, wants to invite you to a breakfast seminar on how the Corona pandemic strikes on African countries.

Covid-19 has now reached almost every country in Africa. Most African countries have followed Europe’s example and have imposed restrictions and closed down the economy in different ways. The assumption is that Covid-19 could have very serious consequences in countries afflicted by overcrowding and poor healthcare services. At the same time, closing down a country and introducing extensive restrictions on mobility can have hazardous social and economic effects in places with high poverty rates.

These, and many other issues, will be discussed in a conversation between Lennart Wohlgemuth from FUF and Victor Adetula, senior researcher at The Nordic Africa Institute.The talk is broadcasted live and allows listeners to ask questions via chat, you can already in advance send questions to matilda.andren@fuf.se.

The conversation is conducted in English via the program Zoom. Link and instructions to the program will be sent in conjunction with the sign-up of the talk.

Dela det här: