Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet

Välkommen på lunchseminarium med EU-minister Hans Dahlgren, Hanna Nelson policychef på Oxfam och Hans Alldén, diplomat och tidigare chef för EU-kommissionens representation i Sverige!

Sällan har samarbetet i EU varit så viktigt och utvecklats så snabbt som under den senaste tidens kriser. Pandemin och Rysslands krig i Ukraina svetsar samman EU, men vad händer med unionens gröna omställning, respekten för demokratin och EU:s ansvar för en globalt hållbar utveckling när säkerhetsfrågorna tar en allt större plats?

Svenska Europarörelsen och Föreningen för Utvecklingsfrågor har genomfört en enkät bland våra medlemmar om vilka EU-frågor de tycker är viktigast och vilka prioriteringar de anser att Sverige ska driva under våren 2023 när vi intar rollen som ordförande för EU:s ministerråd.

Vid seminariet den 18 maj presenteras, diskuteras och överlämnas enkäten till EU-minister Hans Dahlgren, som också kommer att berätta om förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap våren 2023.

Kaffe och smörgås serveras från 12.00, samtalet börjar kl. 12.30.

Seminariet går också bra att följa över Zoom!

Välkomna!

Dela det här: