Stigande temperatur – minskad klimatambition

Till anmälan »

Stigande halter av växthusgaser i atmosfären har rubbat balansen i jordens klimatsystem, vilket har lett till en snabbt stigande global medeltemperatur. År 2023 var det varmaste året som hittills har uppmätts på jorden, och klimatförändringarna leder till allt mer påtagliga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser runt om i världen. Dessa konsekvenser kan dock begränsas genom stora och bestående utsläppsminskningar.  

Samtidigt för Sveriges regering en klimatpolitik som ökar utsläppen och gör att vi varken kommer nå upp till Sveriges klimatmål eller de EU-åtaganden vi är bundna till (till år 2030). Det visar flera rapporter av det oberoende expertorganet tillika myndigheten Klimatpolitiska rådet, som på vetenskaplig grund utvärderar regeringens politik utifrån de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om.  

Hur arbetar Klimatpolitiska rådet? Hur har dess roll förändrats i takt med politiken och hur tar rådet in ett globalt rättviseperspektiv i sitt arbete? Vilka förändringar ser myndigheten i Sveriges utsläpp av växthusgaser, och i politiken som förs för att stävja klimatförändringarna? Hur har EU:s klimatpolitik utvecklats, och vad betyder det för Sverige?  

Dessa frågor, och Klimatpolitiska rådets senaste utvärderingsrapport, kommer vi att diskutera på frukostseminariet Stigande temperatur – minskad klimatambition med Eva Mineur, utredare och ställföreträdande kanslichef på Klimatpolitiska rådets kansli. Samtalet leds av Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot i FUF, och Matilda Hald, policyrådgivare för miljö- och klimaträttvisa på CONCORD Sverige.  

Sista dagen att anmäla sig är den 14 maj kl. 15.00.  

Välkomna! 

För kännedom ligger lokalen en halvtrappa ner utan hiss och tyvärr saknas hörslinga i lokalen. 

Dela det här: