Social trygghet för alla – Nyckel i covidkrisen

Att Covid-19 nu är en global världskris har inte undgått någon. Men i spåren av pandemin ökar inte bara ohälsan, utan även antalet personer som lever i fattigdom och hunger, och mäns våld mot kvinnor ökar markant över hela världen. I alla länder är sjukförsäkring och andra sociala trygghetssystem avgörande för hur individer och samhällen klarar kriser, vilket allt fler regeringar har insett. Detta har under 2020 lett till att miljarder människor har fått del av nya eller utvidgade trygghetssystem. Men trots en snabb expansion saknar en majoritet av världens befolkning fortfarande tillgång till grundläggande social trygghet. Vad är Sveriges roll i detta och hur kan Sverige bidra till att påskynda utvecklingen så social trygghet blir för alla?

I detta seminarium presenterar Gunnel Axelsson Nycander Act Svenska kyrkans nya rapport Social trygghet för alla – nyckel i covidkrisen, som behandlar detta aktuella och viktiga ämnet. Vi har även bjudit in Susanna Gable, chefsekonom vid Sida, samt Annika Strandhäll, biståndspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och Magdalena Schröder, riksdagsledamot för Moderaterna i utrikesutskottet för att kommentera rapporten.

Seminariet arrangeras av Act Svenska Kyrkan och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

Här kan du ta del av en kortfattad version av rapporten ”Social trygghet för alla”

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet ”Social trygghet för alla”

Dela det här: