Seminar: Women in Peace & Conflict

Information in English below. 

Kvinnor och flickor drabbas av krigets fasor på andra och ofta värre sätt än män. De löper större risk för trakasserier och våld i flyktingläger. Det sexuella våldet ökar och när kriget tagit slut dröjer sig våldet mot kvinnor kvar.

Hur ser situationen ut för flickor och kvinnor i krigsdrabbade länder? Hur påverkas narrativet om kvinnor i krig och konflikt av våra föreställningar om genus? Vad är det som orsakar våldet i flyktingläger och hur kan våldet minska? Och hur kan fler kvinnor inkluderas i fredsprocesser?

Kvinna till Kvinna och Föreningen för Utvecklingsfrågors (FUF) lokalgrupp Stockholm Södra bjuder in till ett seminarium den 10 maj där vi med hjälp av Annick Wibben, Professor vid Försvarshögskolans institution för säkerhet, strategi och ledarskap, Felicia Sörensdotter, samordnare för kvinnor, fred och säkerhet vid Utrikesdepartementet och Ann-Charlotte Lydman, militärofficer på Försvarsmakten, djupdyker i dessa frågor i ett samtal om kvinnor, krig och konflikt.

När: Tisdagen 10 maj

Tid: 18.00 – 20.00

Var: Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm (FUF:s Kansli)

Kostnad: Gratis

Språk: Seminariet kommer hållas på engelska

Medverkande:

  • Ann-Charlotte Lyman, Yrkesofficer och arbetar på högkvarteret. Har tidigare arbetat med agendan för kvinnor, fred och säkerhet, som också kallas WPS-agendan.
  • Annick Wibben, Professor vid Försvarshögskolans institution för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon utsågs 2019 till Försvarshögskolans första Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet.
  • Felicia Sörensdotter, ansvarig handläggare och samordnare för kvinnor, fred och säkerhet på Utrikesdepartement. Hon har tidigare arbetat som jämställdhetspolitisk rådgivare i Bryssel.

Det är gratis att delta i seminariet, men då det finns ett begränsat antal platser behöver du anmäla dig via denna länk. Kom ihåg att avanmäla dig om du skulle få förhinder, så att någon annan kan få din plats. Vi kommer även under kvällen ha en insamling till Kvinna till Kvinnas katastroffond för kriget i Ukraina, där insamlade pengar går till att hjälpa kvinnorättsorganisationer på plats och utanför Ukraina.

Vid frågor kontakta: Kvinnatillkvinna.Sthlmvolontar@hotmail.com eller stockholmsodra@fuf.se

—————————————————————————————————————————————————————-

Women and girls are often affected by the horrors of war in different, and worse, ways than men. During the conflict, there is an increase in sexual violence. Women, in particular, are more vulnerable to harassment and violence in refugee camps. Violence against women persists in society even after the war is over. How are girls and women treated in war-torn countries? How do our gender notions influence the narrative of women in war and conflict? What causes conflict in refugee camps, and how can it be reduced? And how can more women be included in peacekeeping efforts?

Kvinna till Kvinna and Föreningen för Utvecklingsfrågors (FUF) local group Stockholm Södra invite you to a seminar on May 10th where we, with the help of Annick Wibben, Professor at the Swedish Defence University, Felicia Sörensdotter, coordinator for women, peace and security at the Ministry for Foreign Affairs and Ann-Charlotte Lydman, military officer in the swedish Armed Forces, delve into these issues in a conversation about women, war and conflict.

When: Tuesday 10/5

Time: 18.00 – 20.00

Where: Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm (FUF’s Office)

Language: English

Participating in the seminar:

Ann-Charlotte Lyman, military officer who works in the headquarters. Has previously worked on the Women, Peace and Security Agenda, also known as the WPS Agenda.

Annic Wibben, Professor at the Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership. In 2019, she was named the Swedish National Defense University’s’ first Anna Lindh professor of gender, peace, and security.

Felicia Sörensdotter, Secretary and coordinator for women, peace and security at the Ministry for Foreign Affairs’ unit for UN Policy, Conflict and Humanitarian Affairs. She has previously worked as a gender equality policy adviser in Brussels.

Participation in the seminar is free, but as there’s a limited number of seats you will need to register your participation in advance through this link. Please remember to unregister in case you can no longer attend so someone else can join in your stead. During the event we will also raise funds for Kvinna till Kvinnas catastrophy fund for the victims of the war in Ukraine. The support will go to womens rights organizations in and just outside of Ukraine.

For further questions, please contact: Kvinnatillkvinna.Sthlmvolontar@hotmail.com or stockholmsodra@fuf.se

Dela det här: