Samtal kring biståndsbudgeten för 2021

Biståndets enprocentmål och utvecklingssamarbetets roll har diskuterats flitigt den senaste tiden. Samtidigt ser vi vikten av kort- och långsiktigt stöd världen över till följd av Covid-19, klimatförändringarnas effekter, minskande demokratiska utrymmen och den ofattbara bristen på jämställdhet. Hur speglas detta och mycket annat i biståndsbudgeten 2021?

Välkommen till ett samtal med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh. Syftet med samtalet är att presentera och diskutera utvecklingsfrågorna i regeringens budgetproposition för 2021Anna Blücher, Vice Ordförande på FUF, kommer att moderera diskussionen där deltagarna bjuds in till att ställa frågor om regeringens prioriteringar på utvecklingsområdet.

En nära dialog mellan regeringen, civilsamhället, näringslivet och allmänheten möjliggör ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och en samverkan mellan olika sektorer och tematiska områden. Utvecklingssamarbetet ska fungera katalytiskt, för att mobilisera resurser och engagemang samt skapa förutsättningar för minskad fattigdom i världen.

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld.” – Peter Eriksson

Samtalet sker via Zoom. Föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Anmälan stänger kl 23:55 den 13e oktober.

Dela det här: