Rymden och de globala hållbarhetsmålen

Även om stora delar av arbetet med utvecklingsfrågor i världen sker nere på jorden vill FUF nu belysa det arbete som sker ovan oss, i rymden. De globala hållbarhetsmålen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Dessa är ambitiösa mål som världens länder ha antagit att nå före år 2030, om mindre än 10 år. Rymden och forskning kring rymden har en viktig roll att spela för att vi ska kunna uppnå de globala hållbarhetsmålen. På flera olika sätt, med olika tekniska lösningar kan forskning om rymden och satelliter vara till stor hjälp för att utvecklingsmålen ska kunna nås. Med utveckling kommer även utmaningar, finns det några problem med ett väldigt snabbt tekniskt avancemang? Hur säkerställer man tillgänglighet och integritet när man samlar in information som rör hela jordens befolkning? Hur långt kan den tekniska utvecklingen dras?

Syftet med detta digitala seminarium är tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns med den tekniska utvecklingen i rymden i relation till de globala hållbarhetsmålen samtidigt som vi ställer de kritiska frågorna som är viktiga att ta upp i relation till ämnet. För att göra detta har vi bjudit in Tobias Edman som arbetar med att öka nyttan från rymdsystem och öka användningen av rymddata. En viktig del i det arbetet är att tillsammans med berörda myndigheter ta fram system och metoder för att följa miljö och klimatförändringar, men även att underlätta innovation hos tjänsteleverantörer så att de kan ta fram bättre underlag och analyser.

Vi kommer börja med en kort video för att introducera ämnet och sedan kommer vi fortsätta med interaktiva frågor och diskussion med vår Tobias Edman.

Föreläsningen anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar. Det sker digitalt i zoom och kräver föranmälan för att få tillgång till länken. Anmälan stänger 23:55 den 10/5. Gå gärna in på länken i god tid före samtalet.

Dela det här: