Regeringen och Agenda 2030 – med statssekreterare Eva Svedling

Sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater i september 2015 har Sveriges regering uttryckt höga ambitioner om att ta på sig ledartröjan, att föregå med gott exempel och att bidra till genomförandet globalt. Men många menar att det går för långsamt.

I den senaste regeringsombildningen överfördes ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige till miljö- och energidepartementet. I mars har dessutom Agenda 2030-delegationen lämnat förslag till regeringen för det fortsatta genomförandet, och därigenom avslutat sitt uppdrag.

Så var står vi idag? Vad innebär ansvarsflytten till miljö- och energidepartementet? Hur ser regeringen på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande?

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. I en samtalsserie har ansvariga inom regeringskansli, myndigheter och Agenda 2030-delegationen frågats ut om vem som egentligen ska göra vad, när och hur.

Nu bjuder vi in till ett unikt tillfälle att lyssna och ställa frågor till Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin med ansvar för klimatpolitiska frågor och frågor som rör regeringens arbete med Agenda 2030. Modererar gör Lennart Wohlgemuth, FUF, och Peter Sörbom, Concord Sverige. Välkommen!


OBS! Lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss. Seminariet hålls på svenska. 

Dela det här: