Protesterna i Iran: Föreläsning med iranska journalisten Mahdieh Golroo

Information in English below.

FUF:s lokalgrupp i Uppsala bjuder in till föreläsning om situationen i Iran med journalisten Mahdieh Golroo!

Mahdieh Golroo kommer berätta om vad som händer i Iran just nu – protesterna mot den islamiska regimen och kampen för kvinnors rättigheter – liksom hennes egen historia och erfarenheter som iransk journalist och kvinnorättskämpe.

Datum och tid: 30 november 2022 kl. 17.00-18.00. Mellan kl. 17.00 och 17.30 är det föreläsning, och därefter frågestund. Föreläsningen kommer hållas på engelska.

Plats: Föreläsningen kommer visas på skärm från campus Gamla Torget, Östra Ågatan 19 i Uppsala. Föreläsaren Mahdieh Golroo kommer att delta digitalt via Zoom. Det finns även möjlighet för andra att delta digitalt via Zoom. Du anmäler dig här för både fysiskt och digitalt deltagande. FUF Uppsala bjuder på fika. Hoppas vi ses där!  

Om föreläsaren

Mahdieh Golroo är en iransk journalist och förespråkare för kvinnors rättigheter. Hennes skrivande fokuserar på kvinnors förtryck och erfarenheter av fångenskap, demokrati samt rätten till utbildning. Golroo studerade ekonomisk utveckling vid Allameh Tabataba’i universitet i Teheran 2007, men blev hindrad från att fullfölja sina studier på grund av hennes engagemang i studentorganisationer och publikationer. 2010 blev hon tilldelad MESA Academic Freedom Award för skapandet av organisationen Rådet för skydd av rätten till utbildning, som stöttar studenters rätt att ingå i fredlig aktivism och rätt till yttrandefrihet. 

Golroo har tidigare arresterats i Iran till följd av hennes fredliga medverkande i protester för demokrati och kvinnors rätt till utbildning. 2020 erbjöds hon fristad för skribenter i Sandviken. Hon har fortsatt vara aktiv i debatten för kvinnors rättigheter i Iran. Här kan ni läsa mer om Mahdieh Golroo.  

Om protesterna i Iran

Sedan Mahsa Aminis död i början av september 2022 har en regimkritisk protestvåg för kvinnors rättigheter spridit sig över hela Iran. Amini var en 22-årig kvinna som greps av moralpolisen för att ha brutit mot regimens regler att täcka håret med hijab, och hon avled senare på sjukhus. Enligt flera människorättsorganisationer har tusentals personer fängslats och hundratals dött i samband med protesterna i landet. 

Om arrangören

FUF Uppsala är en ideell lokalgrupp och en del av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) – en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor. Lokalgruppen består av studenter i Uppsala som vill öka sin egen och andras kunskap om globala utmaningar och orättvisor i världen genom debatt, samtal och nya möten.

——————————————————————————————————————————

FUF Uppsala invites you to a seminar with Mahdieh Golroo about the situation in Iran!

Mahdieh Golroo will talk about what is happening in Iran right now, the protests against the Islamic regime and the fight for women’s rights, as well as her own history and experiences as a journalist and women’s rights fighter.

Date and time: 30 November 2022 at 17.00-18.00. The seminar will last between 17-18, of which 30 minutes will be devoted to the lecture and the remaining 30 minutes will be devoted to questions. The seminar will be held in English. 

Place: The seminar will be screened from from Gamla Torget campus, Östra Ågatan 19 in Uppsala. Mahdieh Golroo will join though Zoom. There is also the option to participate digitally through Zoom. Registration is required through this link for both physical and digital participation. FUF Uppsala will offer some fika.  

Hope to see you there! 

About the lecturer

Mahdieh Golroo is an Iranian journalist and women’s rights activist. Her writing focuses on the experiences of women in prison and oppression, as well as issues of democracy and development. Golroo was a student in Development Economics at Allameh Tabataba’i University in Teheran. In 2007, she was banned from finishing her studies due to her activism in university organizations and student publications that were banned by Iranian government authorities. In 2010, she was awarded the MESA Academic Freedom Award thanks to her engagement and creation of the Council for the Defense of the Right to Education, for students’ rights to participate in activism and freedom of speech.

Golroo has earlier been arrested due to her participation in friendly protests for women’s right to education and democracy. In 2020, she was granted sanctuary as a writer in Sandviken. She continues to debate and spread knowledge about the situation in Iran. You can read more about Mahdieh Golroo here.

The protests in Iran

Following the death of Mahsa Amini in September 2022, protests erupted in defence of women’s rights in Iran and people all over the country have mobilised against the government. Amini was a 22 year old women who was detained by the morality police for allegedly breaking the regimes rules on hijab, and she later passed in the hospital. According to several human rights organizations, thousands of people have been detained and hundreds have died during the ongoing protests.

About FUF Uppsala

FUF Uppsala is a non-profit local group and a part of The Swedish Development Forum (FUF). We are a group of students in Uppsala who want to increase our own and others’ knowledge about global challenges and injustices in the world, through debate, conversation and new encounters. We are politically and religiously independent.

Dela det här: