statssekreterare Diana Janse

Ny svensk biståndspolitik: Samtal med statssekreterare Diana Janse

Till anmälan »

Biståndets enprocentmål och utvecklingssamarbetets roll har diskuterats flitigt den senaste tiden. Samtidigt ser vi vikten av kort- och långsiktigt stöd världen över till följd av klimatförändringarnas konsekvenser, minskande demokratiska utrymmen, den ofattbara bristen på jämställdhet, och humanitära katastrofer – även i vårt närområde. Sverige fick i höstas en ny regering. Budgetpropositionen och regleringsbrevet som färdigställdes under senhösten visar på hur denna regering ser på biståndspolitiken och det internationella utvecklingssamarbetet. Det står klart att detta kommer att innebära en omläggning av biståndet, men vilka frågor kommer regeringen att prioritera i det internationella utvecklingssamarbetet? Hur skall arbetet med Agenda 2030 hanteras i framtiden? Hur speglas världsutvecklingen i den nya svenska biståndspolitiken, och hur ska utmaningarna hanteras?

FUF bjuder in till ett fåtöljsamtal med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Diana Janse. Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot i FUF, kommer att moderera diskussionen där deltagarna bjuds in till att ställa frågor om regeringens prioriteringar på utvecklingsområdet.

Samtalet äger rum på FUF:s kansli. Föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Anmälan stänger kl 23.55 den 23 januari.

Välkomna!

Seminariet äger rum på FUF:s kansli. Lokalen är en halvtrappa ner utan hiss och tyvärr saknas hörslinga i lokalen.

Dela det här: