Nancy Fraser om socialism och ekofeminism

Vad betyder socialism på 2000-talet? En ekofeministisk betraktelse.

Välkommen att lyssna till professor Nancy Frasers föreläsning ”Vad betyder socialism på 2000-talet? En ekofeministisk betraktelse”.

Är socialismen tillbaka i USA? I årtionden betraktades ordet som besvärligt och genant. Idag kallar sig amerikanska politiker såsom Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez för socialister och får stort väljarstöd.

Vad kan socialismen innebära idag? Denna föreläsning ger ett möjligt svar. Nancy Fraser breddar analysen av vad den gängse uppfattningen om socialism är, men också vad den bör vara. Hon menar att socialismen måste ha större ambitioner än att bara omvandla ekonomin. Genom att avslöja den kapitalistiska ekonomins motsägelsefulla och destruktiva relation till dess ”icke-ekonomiska” grundförutsättningar, argumenterar Fraser för att socialismen måste bryta och omvandla ekonomins omänskliga karaktär och de genusnormer som den reproducerar. Med andra ord bör 2000-talets socialism vara ekofeministisk.

Föreläsningen sker på engelska

Medverkande:
Nancy Fraser är en amerikansk filosof och feministisk politisk teoretiker och professor vid New School for Social Research, New York. Tillsammans med Andrew Arato ger hon ut tidskriften Constellations, en facktidskrift för kritisk teori och demokratiteori. Hennes senaste bok, som hon skrev tillsammans med Cinzia Arruzza och Tithi Bhattacharya, heter ”Feminism för de 99 procenten” och uppmärksammades stort. På svenska finns även boken ”Rättvisans mått”.

Lokal: Z-salen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

FRI ENTRÉ
Dela det här: