Måste Amazonas brinna?

(In english below)

Samtal och mingel – matsuveränitet och en hållbar matproduktion.

Under en timmes seminarium kommer vi att prata om varför Amazonas står i lågor och hur det hänger ihop med expansionen av den industriella jordbruksmodellen. Våra gäster har en alternativ modell som sätter ekologisk och social hållbarhet i fokus.

I samband med internationella Matsuveränitetsdagen välkomnar nätverket Makten över maten tillsammans med FUF till samtal och mingel med gäster från MST och CETAP i Brasilien.

Francisco ”Toninho” Antonio Pereira från De jordlösas rörelse, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) kommer från delstaten Ceará i nordöstra Brasilien och har varit aktiv i MST i 22 år. Idag har han en ledande position i rörelsen och arbetar med den politiska organiseringen på bosättningarna.

Alvir Longhi är familjejordbrukare och arbetar sedan 2000 som rådgivare i jordbruksorganisationen CETAP. Alvirs arbete fokuserar på att främja utvecklingen av sociala processer som bidrar till ett rättvisare matproduktionssystem och kommersialiseringen.

Nätverket Makten över maten består av Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare och Svalorna Indien Bangladesh.

Samtalet kommer att hållas på portugisiska med tolkning till engelska. Dörrarna öppnas 17:30 och samtalet pågår mellan 18:00 – 19:00. Därefter tid för mingel och middag (för de som vill) 20:00. Vill du äta middag tillsammans med gästerna från Brasilien och representanter från nätverket? Meny finner du här: https://whippetlab.se/menus/. Boka genom nicole.adana@sal.se

Seminariet arrangeras i samarbete med Whippet Lab & Social Justice Club och med stöd av Latinamerika i Fokus. Samtalet kommer att filmas.

Välkommen!

//

Conversation and mingle – food sovereignty and sustainable food production.

During a one hour seminar we will talk about why the Amazon is in flames and how it is related to the expansion of the industrial agricultural model. Our guests have an alternative model which puts ecological and social sustainability in focus.

In context of the International Day for Food Sovereignty the network Makten över maten together with FUF welcomes you to a conversation with guests from MST and CETAP in Brazil.

Franisco “Toninho” Antonio Pereira from the Landless people’s movement (MST) is from Ceará in northeastern Brazil and has been active in MST for 22 years. Today he has a leading position in the movement and works with the political organization of the camps.

Alvir Longhi is a family farmer and works since 2000 as an advisor for the agricultural organization CETAP. Alvir’s work focuses on supporting the development of social processes which contribute to a more just food production system and the commercialization.

The conversation will be held in Portuguese with translation to English. Doors open at 17:30 and the conversation will take place between 18:00-19:00, followed by mingle and dinner (for those who want) at 20:00. Would you like to have dinner with the guests from Brazil and with representatives from the network? The menu is found here: https://whippetlab.se/menus/ Book by emailing Nicole.adana@sal.se

The conversation will be filmed.

Welcome!

Dela det här: