ojämlikhet

Elektrifiering kan vara nyckeln till att nå de flesta mål i Agenda 2030, menar veckans debattörer, när fokuset är på ojämlikhet i världen.

Aktuell debatt

Ökad ojämlikhet i världen har väckt debatt kring Sveriges bistånd

FN:s utvecklingsprogram UNDP gav förra veckan ut en rapport om mänsklig utveckling som inleds med “Ojämlikhet. Bevisen finns överallt”. Det har resulterat i att veckans debatt varit fokuserad på orsaker till ojämlikheterna och krav på förändring i svensk biståndspolitik.

Energikonsult Ingemar Andersson skriver i Sydsvenskan “Elektrifiering är en nyckel till ett bättre liv. Därför sker fattigdomsbekämpning idag bäst med elektrifiering”. Elektrifiering är, enligt Andersson, nyckeln för att nå de flesta Agenda 2030-mål, för att skapa en hållbar framtid. Det sker exempelvis stora investeringar på solenergi i Asien, Afrika och Sydamerika, vilket också är ett mer ekonomiskt alternativ och inte bara klimatsmart. Problemet är dock att det krävs ett elnät för att nås av de solelsprojekt som utförs. Andersson anser därför att “Det är dags att regeringen gör om det svenska biståndet och prioriterar elektrifiering”.

I Göteborgs Posten skriver representanter från vänsterpartier också en debattartikel gällande Sveriges biståndspolitik. De argumenterar istället för att biståndspolitiken behöver ändra fokus och bli jämlik på riktigt. “Den svenska regeringen pratar gärna om en feministisk utrikespolitik och Agenda 2030. Samtidigt fortsätter man – i direkt motsättning – exportera vapen till diktaturer och krigförande länder”, skriver debattörerna. De hävdar att klimatkrisen tillsammans med den tekniska utvecklingen i världen bidrar till den ökade ojämlikheten. Att ojämlikheten i världen ökat är grundat på den rapport som FN presenterat rörande mänsklig utveckling. Tillsammans med den ökade ojämlikheten i världen, har också försäljningen av vapen ökat. Debattörerna påpekar vikten av att inte bekämpa krig med krig utan istället att “Det bästa sättet att slippa krig är att arbeta för en värld där demokrati, respekt för folkrätten och de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, kvinnors frigörelse och internationell solidaritet är rådande.” Representanterna från vänsterpartiet vill därför förändra svensk biståndspolitik, då bistånd har visat sig vara effektivare för att stoppa säkerhetspolitiska hot än militär.

Ledarredaktionen på Dagens Nyheter vill lyfta fram en annan sida kring den påstådda ökningen av ojämlikheter i världen. Skribenterna erkänner ojämlikheter som ökar, framförallt mellan kön, hälsa, inkomst och utbildning men trots detta finner de mer positivt i rapporten än vad tidigare debattörer uttryckt. Det positiva i rapporten, enligt skribenterna, är att livslängden ökar, endast Syrien är ett land där medborgare fått det sämre sedan 1990 och de mer tillgängliga mobilabonnemang som nu finns har bidragit med ökade möjligheter för kommunikation, tillgång till information, utbildning och en enklare vardag. Skribenterna ser belysningen på den ökade ojämlikheten som ett verktyg för populismen att öka. Debattörerna anser istället att “problemen går att lösa med konkreta politiska justeringar” som till exempel ekonomisk liberalism, raserade handelshinder och frihet. “Den rika världen har ett ansvar att fördela sitt överflöd så att det kommer många fler till dels, och att underlätta för fattigare länder och regioner att hinna i kapp.”

Fd. Utrikesministern Margot Wallström och generalsekreterare för Kvinna till Kvinna Petra Tötterman Andorff, skriver en debattartikel i Aftonbladet, där de uppmärksammar det sexuella våldet i krig och konflikter. De anser att vi bör “öka satsningarna på kvinnors aktörskap, deltagande och makt och framför allt stärka kvinnorörelser i konfliktdrabbade områden.” Dock påpekar de att det inte längre bara är en kvinnofråga, utan stora delar av världens beslutsfattare accepterar detta som en del av diskussionen kring krig och säkerhet. “Men arbetet går för långsamt, och ofta blir övergreppen svårare att angripa i den nya typ av konflikter vi ser i dag. Där de stridande partnerna inte tillhör stater som kan hållas ansvariga, utan tillhör grupperingar, miliser och terroristorganisationer blir problemen med straffrihet än svårare.” De kräver att kampen blir mer intensiv hos internationella aktörer för att bekämpa det krigsbrott som sexuellt våld är, och aldrig acceptera det som naturlag.

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om Sveriges roll i världen:

Bistånd

”Fattigdomsbekämpning sker idag bäst med elektrifiering”
Ingemar Andersson, Sydsvenskan

“Dags för Sverige att stå upp för en jämlik biståndspolitik på riktigt”,
Yasmine Posio, Hanna Gunnarsson, vänsterpartiet, Göteborgs-Posten

“Nyheterna om världsekonomin är bättre än vi tror”
ledarredaktionen, DN

Krig och säkerhet

“Sexuellt våld – ett vidrigt vapen i krig”
Margot Wallström, Petra Tötterman Andorff, Aftonbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät