Livesamtal: Biståndsbudgeten 2022 – vad Sverige gör internationellt

Här kommer du till livesändningen. 

Biståndsbudgeten för 2022 har just presenterats och enprocentsmålet ligger fast – det vill säga att regeringen årligen avsätter minst en procent av Sveriges BNI till bistånd. Därmed uppgår biståndet för 2022 till omkring 57 miljarder kronor. Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, har i mer än 20 år arrangerat presentationer och diskussioner med de politiskt ansvariga för utvecklingssamarbetet i samband med att biståndsbudgeten presenteras.

Välkommen till ett samtal med biståndsminister Per Olsson Fridh och statssekreterare Janine Alm Ericson. Lennart Wohlgemuth och Alice Mutambala från FUF leder samtalet som kommer fokusera på motiven och prioriteringarna för biståndet. Det ökade behovet av humanitärt bistånd i den oroliga värld vi lever i just nu och frågan om Sveriges genomförande av Agenda 2030 kommer diskuteras. Även arbetet med att flytta fram den svenska positionen vad gäller arbetet med de universella värderingar som Sverige prioriterar både i sitt bistånd och i sin utrikespolitik – jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter är några av dem.

Hur arbetar Utrikesdepartementet med dessa frågor i dag? Finns det en tydlig strategi för hur Sverige ska föra dialogen inom ramen för FN och dess organ, de finansiella institutionerna, internationella NGO’s och EU? Hur samarbetar regeringen med sina myndigheter, civilsamhället och näringslivet? Hur arbetar UD med att stärka demokratin i världen och hur ser intresset ut för globala frågor mitt i en världspandemi?

Varmt välkomna!

Samtalet kommer även att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på FUF:s YouTube-kanal Fufplay. 

Dela det här: