Live-sändning – Coronaviruset utifrån ett utvecklingsperspektiv

Mer info»

Med anledning av spridningen av coronaviruset bjuder FUF Uppsala in till ett digitalt seminarium via Zoom. Temat är hur epidemier i allmänhet och coronaviruset i synnerhet påverkar utvecklingsländer. De inbjudna talarna kommer att angripa ämnet både från ett medicinskt och ett utvecklingsperspektiv.

Mikrobiologen Patrik Ellström kommer att tala om virusets egenskaper, spridning, inkubationstid och symptom. Stefan Swartling Peterson som är professor i global hälsa kommer att tala om de problem som många utvecklingsländer ställs inför i hanteringen av viruset och till vilka åtgärder som bistånd bör riktas. Han kommer att behandla de problem som uppstår till följd av brist på rent vatten, effektiv primärvård och syrgas samt svårigheterna med att veta hur många som är smittade.

OM DELTAGARNA
– Patrik Ellström är forskare i infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.
– Stefan Swartling Peterson är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och chef för UNICEFs medicinska verksamhet.

Efter presentationerna öppnar vi upp för diskussion frågor till deltagarna!

Samtalet kommer föras både på svenska och engelska

Anmäl er till uppsala@fuf.se för att få länk till samtalet!

Dela det här: