Kvinnors framtid i Afghanistan

Situationen i Afghanistan ändrades drastiskt under sommaren 2021 när talibanerna tog kontrollen över Kabul den 15 augusti samma år. Med talibanerna vid makten riskerar Afghanistan att bli ett land styrt under  Sharialagar där kvinnors mänskliga rättigheter inskränks. Nu, ungefär 7 månader efter talibanernas maktövertag, kvarstår många frågetecken. Hur ser situationen ut just nu? Hur påverkas kvinnor av regimskiftet? Hur agerar nationella parlament och biståndsaktörer och hur ser framtiden ut? Med dessa frågor som utgångspunkt bjuder FUF in till diskussion och samtal med Hedvig Söderlund och Elaha Sahel. 

Elaha Sahel är en kvinnorättsaktivist och fotograf i och från Afghanistan. Hon har arbetat som kvinnorättsaktivist i två decennier. Utöver detta har hon även haft stora framgångar som journalist. 

Hedvig Söderlund arbetar sedan 2017 som policyrådgivare på Svenska Afghanistankommittén. Hon har tidigare arbetat på Sveriges ambassad i Bangladesh och på Utrikesdepartementet, bland annat med frågor som rör internationellt utvecklingssamarbete och Afghanistan.

Syftet med panelsamtalet är att lyfta kvinnors rättighetskamp under talibanstyret för att bättre förstå hur kvinnor har påverkats av det som hänt samt få en blick in i hur framtiden kan komma att se ut i Afghanistan.

Diskussionen sker över Zoom och kräver föranmälan. Anmäl dig här senast 23:55 den 28/3.

Samtalet anordnas av FUF:s eventgrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar. 

Dela det här: