Praktikplatsbanken

Höstterminen 2019: skicka in din ansökan innan 1 mars för att ha chans att matchas mot samtliga praktikplatser, därefter tillsätts platserna löpande.

Visar 21 till 25 av totalt 40 resultat.

Forum Syd – Policy och Kommunikation

Om organisationen Forum Syd är en biståndsorganisation som arbetar för ett starkt civilsamhälle. Vi är Sveriges största plattform för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi arbetar i sex länder där vi stöttar lokala organisationer […]

8 februari, 2019

Sida – Enheten för fred och mänsklig säkerhet

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sidas enhet för Fred och Mänsklig Säkerhet har ansvar för att genomföra den svenska regeringens […]

8 februari, 2019

Svenska Burmakommittén

Om organisationen Svenska Burmakommitténs projekt i Burma stödjer aktörer som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till […]

8 februari, 2019

Sida – Humanitära enheten

Om organisationen Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i i anslutning till kris, konflikt eller naturkatastrofer där människor drabbas och humanitära behov uppstår. Sida erbjuder nu en meningsfull, omväxlande och spännande praktikplats vid Sidas enhet för humanitärt bistånd. Enheten består av omkring 32 medarbetare med huvuduppdrag är att verka för […]

8 februari, 2019

Sida – avdelningen för ledningsstöd, INPRO

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga […]

8 februari, 2019