Praktikplatsbanken

Välkommen att ansöka till Praktikantprogrammet!  Vi har påbörjat rekryteringen inför ht-2020 men det går fortfarande bra att skicka in en ansökan för att bli matchad mot de platser som ännu inte tillsatts. Varmt välkommen med din ansökan!  

Visar 16 till 20 av totalt 43 resultat.

Sida – Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV)

Om organisationen Sida, som är Sveriges biståndsmyndighet, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sidas övergripande mål är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Myndigheten spelar en viktig roll för att sammanföra olika aktörer, bygga nya sorters partnerskap, och vara en katalysator […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Om organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för nedrustning och för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustningsfrågor, med fokus på vapenspridning, kärnvapen och vapenexport. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Sida – Enheten för utvärdering

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete, och tillsammans med andra, bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. UTV ansvarar för Sidas övergripande och strategiska utvärderingar; stödjer verkets operativa avdelningar i deras arbete […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Sida – Kommunikationsenheten

Om organisationen Sida är en statlig biståndsmyndighet. Praktikanten ska jobba på Sidas kommunikationsenhet under höstterminen 2020. Enheten består av 17 personer och ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Right Livelihood Foundation

About the organization The Right Livelihood Award is an annual prize for ‘outstanding vision and work for people and the planet.’ Established in 1980 and widely known as the ‘Alternative Nobel Prize,’ the Award honours and supports courageous people solving global problems. At the time of writing, there are 178 Laureates from 70 countries, including […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)