Praktikplatsbanken

Ansökningsperioden inför höstterminen 2019 är nu slut. Håll gärna koll på vår hemsida i början av september för att söka praktik inför vårterminen 2020!