Praktikplatsbanken

Höstterminen 2019: skicka in din ansökan innan 1 mars för att ha chans att matchas mot samtliga praktikplatser, därefter tillsätts platserna löpande.

Visar 16 till 20 av totalt 40 resultat.

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Om organisationen ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk biståndsorganisation specialiserad på folkbildning på modersmålet för unga och vuxna analfabeter. Vi samarbetar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara. ALEF har en unik pedagogisk metod som vi lär ut till våra samarbetspartners i månadslånga seminarier på plats i det afrikanska landet. Under […]

8 februari, 2019

Sida – Kommunikationsenheten

Om organisationen Sida är en statlig biståndsmyndighet. Praktikanten ska jobba på Sidas kommunikationsenhet under höstterminen 2019. Enheten består av 17 personer och ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och […]

8 februari, 2019

SCB – Enheten för internationellt utvecklingssamarbete

Om organisationen SCB framställer och förmedlar statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik med hög kvalitet. SCB har dessutom fått regeringens uppdrag att analysera hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. SCB är också med och genomför Sveriges politik för global […]

8 februari, 2019

MÄN

Om organisationen MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att utmana och förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN har drygt 1 500 medlemmar aktiva i lokalgrupper runt om i landet och på vårt kansli i […]

8 februari, 2019

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt […]

8 februari, 2019