Praktikplatsbanken

Välkommen att ansöka till Praktikantprogrammet!  Vi har påbörjat rekryteringen inför ht-2020 men det går fortfarande bra att skicka in en ansökan för att bli matchad mot de platser som ännu inte tillsatts. Varmt välkommen med din ansökan!  

Visar 11 till 15 av totalt 43 resultat.

Sida – Enheten för civila samhället

Om organisationen Sidas enhet för civila samhället (CIVSAM) ansvarar för genomförandet av regeringens ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. Enhetens arbete ska bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer att bidra till fattigdomsminskning och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället i utvecklingsländer. Enheten har även ett verksövergripande ansvar för […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Sida – Enheten för forskningssamarbete

Om organisationen Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Sidas forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t.ex. hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Tankesmedjan Global Utmaning

Om organisationen Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan tar fram kunskapsbaserade och oberoende förslag för att förändra samhället i en hållbar riktning och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Vi för samman personer med kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från olika sektorer för […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

Svenska Burmakommittén

Om organisationen Svenska Burmakommittén grundades som en solidaritetsorganisation år 2000, bland annat till stöd för de tusentals samvetsfångar som då satt frihetsberövade i Burma. Tack vare vårt långvariga engagemang har vi god kännedom om utvecklingen i Burma och förtroendefulla relationer med de demokratiaktivister vi samarbetar med. Vår verksamhet vilar i dag på två ben: direkt […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)

International IDEA

About the organization The International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA – is an intergovernmental organization that supports sustainable democracy worldwide. Its objective is to strengthen democratic institutions and processes. International IDEA acts as a catalyst for democracy building by providing knowledge resources, policy proposals and supporting democratic reforms in response to […]

Stockholm HT20 (Heltid, 30hp)